Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) .11-33 română
CIUGUDEAN, Daniela Ace romane de păr cu capul în formă de Cantharos 35-39 română
HUSAR, Adrian Celții în Dacia Porolissensis 41-53 română
ARDEVAN, Radu Oescus și Napoca. Observații epigrafice 55-62 română
MATEI, Alexandru Limesul porolissensis - O nouă linie de apărare zid, șanțuri, turnuri - descoperită în fața complexului militar roman de la Porolissum 63-73 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Sectorul frontierei romane din Nord-Vestul Daciei Porolissensis și datele numismatice 75-85 română
GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a provinciei Dacia Posolissensis 5. Cohors I Aeliua Gaesatorum (Miliaria) 87-96 română
BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Aplici-disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis 97-114 română
GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad - III 115-123 română
NANASI, Zoltan, WILHELM, Iulia Un mormînt din epoca tîrzie a migrațiilor la Săcuieni 125-131 română
POP, Nicolae Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea 135-142 română
PAPP, Francisc Comerțul baltic al clujului în prima jumătate a secolului XVII 143-148 română
DUMITRAN, Ana Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 149-155 română
MITU, Adriana Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a bibliotecii Naționale - București 157-164 română
VERZA, Gabriela Date inedite despre țările române și Transilvania ontr-o lucrare publicată la Londra în 1796 - Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter 165-169 română
MUSCA, Elena, SZILAGYI, Margit, WAGNER, Ernest Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval 171-182 română
EDROIU, Nicolae Răsunetul revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821) în presa belgiană 185-196 română
NEAMȚU, Gelu A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) 197-217 română
TESLARU, Alina Proiecte de federalizare în imperiul habsburgic 219-234 română
MUSCA, Ioan Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj (1865-1878) 235-276 română
DULGĂU, Bujor Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului 277-284 română
LAZĂR, Emil Adunările generale ale Astrei ținute la Dej (I) Adunarea Generală din Anul 1882 285-292 română
STAN, Constantin Începuturile activității politice a lui Iuliu Maniu 293-320 română
MÎRZA, Iacob Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu 321-328 română
LAZĂR, Ioachim Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 329-341 română
DUMITRAȘCU, Gheorghe File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari 343-354 română
BILȚIU, Pamfil Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale 357-369 română
PANĂ, Virgil Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia și interpretarea ei de către minoritățile etnice din România 371-377 română
COSMA, Călin Orașele României la 1930. Încercare de tipologizare 379-389 română
CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" 391-398 română
ȘANDRU, Dumitru Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) 399-415 română
GRAD, Cornel Patru ani de eforturi pentru limitarea și anularea consecințelor diktatului de la Viena (1940-1944) 417-445 română
DOBRINESCU, Valeriu Românii americani și dictatul de la Viena 447-450 română
ONIȘORU, Gheorghe Iuliu Maniu și "Democrația Populară" 451-461 română
OROS, Ioan Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec 465-467 română
BIȚU, Voichița Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în Biblioteca Astra 469-473 română
TEIUȘ, Sabina Din lexiografia clujeană de după al doilea război mondial 475-477 română
COMȘULEA, Elena Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice 479-483 română
POP, Dănuț Aspecte privind învățămîntul sălăjan din perioada interbelică (1918-1940) 485-511 română
MIRCEA, Ionela Aspecte de ideologie politică la Albina 513-519 română
VASILIU, Gabriel Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a Timpului (1990-1940) 521-524 română
VASILIU, Gabriel Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei 525-527 română
MITU, Mihai Un fiu al Transilvaniei - geniu eiropean: Ignaz von Born 529-544 română
PENEA, Ionel Mihail P. Dan - Corespondența 545-562 română
BURGHELE, Camelia O mască din județul Sălaj - sfanșagoșul 565-570 română
BURGHELE, Camelia Gospodărirea tradițională în sîrbătoare. Spațiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spațiului practicate în sărbătoare 571-578 română
MAIOR, Carmina, ȘERBĂNESCU, Olga Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești 579-591 română
BEJINARIU, Corina Semantica ceremonialului nupțial 593-598 română
HOSSU, Valer Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului 599-602 română
TOȘA, Ioan Zile de sărbătoare, zile ținute și zile de lucru în calendarul popolar de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 641-648 română
ȘERDAN, Daniela Contribuții la o bibliografie etnografică a Sălajului 651-657 română
VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș 659-676 română
ȘERDAN, Daniela Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Prorolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română