Acta Musei Porolissensis, XVIII, anul 1994, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău

  • Anul publicației: 1994
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
  • Editura: Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău
  • Localitatea: Zalău
  • Titlu publicație: Acta Musei Porolissensis
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Sumar 3-6 română
Cuvânt înainte 7-7 română
BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice din colecția Școlii Gegerale Nr. 1 din Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie .11-24 română
BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice de la Porolissum - Măgura Moigradului Istorie Veche şi Arheologie 25-36 română
POP, Horea Ceramica Latene D cu grafit din județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37-45 română
ISAC, Dan O tablă votivă din castrul roman de la Gherla Istorie Veche şi Arheologie 47-54 română
DAMIAN, Aurel, GUDEA, Alexandru, LISOVSCHI, Claudiu, PAȘCA, Ioan Investigații osteologice preliminare asupra paleofaunei descoperite în clădirea vămii din orașul Porosissum Istorie Veche şi Arheologie 55-65 română
GUDEA, Nicolae Dacia Porolissensis în timpul războaielor marcomanice Istorie Veche şi Arheologie 67-94 română
GUDEA, Nicolae Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiană Istorie Veche şi Arheologie 95-110 română
BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, POP, Horea, TAMBA, Dan Raport preliminar privind săpăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anul 1993 Istorie Veche şi Arheologie 111-134 română
MATEI, Alexandru, STANCIU, Ioan Sondajele din așezarea prefeudală de la Popeni-Cuceu, jud. Sălaj. Câteva observații cu privire la ceramica prefeudală din Transilvania Istorie Veche şi Arheologie 135-163 română
DULGĂU, Bujor Stema și sigiliul orașului Zalău Istorie Medie 167-172 română
HOSSU, Valer Dragoșeștii - o familie cu vocație dinastică Istorie Medie 173-203 română
RUS, Vasile Cronica "Quattuor aetates Transylvaniae" de Rudolph Bzensky Istorie Medie 205-270 română
LECHINȚAN, Vasile Achiziții de produse agricole și mesteșugărești ale municipalității clujene de la țăranii români. Secolul al XVII-lea Istorie Medie 271-320 română
CIOCIAN, Ioan Viața economică și socială a preoțimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 323-337 română
HOSSU, Valer Acțiunea memorandistă în satele de pe Valea Someșului - Plasa Ileanda 339-342 română
URSU, Traian Monumente memoriale ale emingranților romani în America 343-350 română
STAN, Constantin Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în anii consolidării României Mari (1921-1926) 353-368 română
TRIF, Emil Unele aspecte cu privire la starea generală administrativă culturală și învășămîntului în Sălaj la sfîrșitul anilor '30 369-377 română
GORON, Doru, GRAD, Cornel Un document despre situația Transilvaniei la 20 de ani după Unire: (Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crișana, Satu Mare, Maramureș) prezentat de fruntașii P.N.Ț. regelui Carol al Ii-lea la 15 dedembrie 1938) 379-407 română
GRAD, Cornel Noi informații documentare despre "războiul undelor - dintre România și Ungaria (1941-1944) 409-430 română
ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Aggression et collectivisation en Sălaj 431-455 franceză
NICORICI, Ioan Considerații privind așezările rurale și utilizarea terenurilor în bazinul superior al Crasnei 457-465 română
OROS, Ioan Manuscrise românești inedite din secolul al XVIII-lea într-o colecție sălăjeană 469-472 română
CÎNDA, Ana Fenomene meteorologice și calamități naturale menționate pe vechi cărți românești din Sălaj 473-475 română
MAIOR, Carmina "Verșul lui Adam" - într-o variantă inedită, aflată în colecțiile Muzeului Brukenthal din Sibiu 477-481 română
ȘERBPNESCU, Olga "Cîntecul Pustiei" - două fragmente manuscrise inedite din romanul popular "Varlaam și Ioasaf" aflate în colecția Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu 483-488 română
HANGA, Vladimir Cu privire la pronunțarea limbii latine 489-497 română
MUSCA, Ioan Despărțămîntul Șimleu al Astrei. 1870-1918 (organizare, arondări-rearondări) 499-504 română
MUSCA, Elena Momente din activitatea reuniunii învățătorilor români sălăjeni reflectate în paginile Gazetei de Duminică 505-508 română
POPA, Mircea Momente din trecutul presei sălăjene românești 509-524 română
VASILIU, Gabriel Climatul socio-cultural și presa românească din Transilvania 525-529 română
VINȚELER, Onufrie "Gazeta de Duminică" și dezvoltarea conștiinței naționale 531-536 română
CRĂCIUN, Cornel Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică - 537-571 română
VASILIU, Gabriel Din istoricul legislației românești a numelui 575-578 română
VINȚELER, Onufrie Note etimologice 579-584 română
CHIȘU, Ștefan Aspecte din Antroponimia satului Șoimuș 585-597 română
VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Hereclean, Badon, Bocșița 599-602 română
TAKAZS, Adalbert Contribuții asupra genului Carabus Linne 1758 din județul Sălaj 605-607 română