Tibiscum, XI, anul 2003, seria etnografie-istorie

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
  • Titlu publicație: Tibiscum
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PETRESCU, Ileana, PETRESCU, Sorin Vinul și bancherul funerar la traco-daci .11-16 română
BOZU, Ovidiu, GUMĂ, Nicoleta Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeeloe Banatului Montan 17-21 română
MOLDOVAN, Ilie Lumina în viața spirituală - semnificația hristofaniei de pe drumul Damascului 23-30 română
CÎMPEAN, Alin Vederea luminii celei dumnezeiești în teologia Sfîntului Simion Noul Teolog 31-37 română
BUDE, Ioan De la întuneric la lumină, de la grîu la pîine și din moarte la viață 39-43 română
MUNTEAN, Vasile Determinări privitoare la sinaxarul bizantin 45-48 română
MIHAILOVICI, Traian Lumina candelabrului menorach în simbolistica ritului mozaic 49-54 română
MOLDOVAN, Sebastian Sensuri morale ale hranei euharistice, după o lectură a Sfîntului Maxim Mărturisitorul 55-64 română
LAZAROVICI, Gheorghe Pîinea, grîul și rîșnitul sacru în neolitic 65-86 română
DRĂGOI, Marius, ROȘCA, Teodora Pîinea liturgică și pîinea consacrată în titualuri nord-transilvănene 87-101 română
BĂDOCAN, Ioana, MAXIM, Zoia Gestica legată de facerea pîinii 103-108 română
ACHIM, Ioana Sacralitatea pîinii la asiatici 109-116 română
DANCIU PETRU, Adrian Pîinea - superstiție și rit în tradiția populară 117-121 română
DANCIU PETRU, Adrian Semnificațiile precreștine ale apei neîncepute 123-125 română
POPESCU, Octavian Sîmceaua - cuțit popular din Banat 127-135 română
GLODARIU, Ioan Profesorul Constantin Daicoviciu 139-142 română
GURGU, Daniela, ION, S., LAZAROVICI, Gheorghe, NEGREI, D., PETRESCU, Sorin Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura) 143-198 română
ION REMUS, Sorin Cronologia unui complex vincian din Banat pe baza extragerilor din bazele de date 199-214 română
LUCA SABIN, Adrian Date noi cu privire la cronologia absolută a eneoliticului timpuriu din Transilvania. Rezultatele prelucrării probelor radiocarbon de la Orățtie - Dealul Pemilor, pinct X2, jud. Hunedoara 215-230 română
ANGHEL, Dan, GURGU, Daniela Un aspect inedit al sitului de la Ampoița (jud. Alba) 231-238 română
MEȘTER, Mihai Despre un posibil ritual de înmormîntare în tumuli cu manta de piatră, la începutul epocii bronzului 239-246 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările de salvare de la Bistreț, județul Mehedinți 247-256 română
ARDEVAN, Radu CIL III 1596 - o propunere de restituire 257-262 română
POP, Constantin Bronzuri figurate în Dacia romană: repere cronologice 263-266 română
POP, Constantin Viața spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (II) 267-277 română
RANCU, Dacian Tipologia uneltelor romane 279-283 română
RANCU, Dacian Terminologia românească de origine latină a uneltelor agricole din Banatul Roman 285-292 română
ARDEȚ, Adrian Cartografia modernă și Tibiscum-ul antic 293-307 română
RADU, Adriana, ȚEICU, Dumitru Săpături arheologice de salvare în raza satului Nicolinț 309-322 română
BOLDEA, Ligia Un secol al afirmării politico-miltare a cnezilor romani bănățeni (1350-1440) 323-331 română
HAȚEGAN, Ioan Asediul Timișoarei din anul 1596 într-o relatare germană de epocă 333-240 română
TUFIȘ, Ovidiu Un document referitor la organizarea mineritului și metalurgiei în Banat la începutul stăpînirii habsburtgice; Instrucțiunile administrației Banatului adresate la 12 decembrie 1718 maistrului minier de la Oravița 341-351 română
BRĂTESCU, Constantin Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea Romaniei Mari (1867-1918) 353-380 română
NARAI, Eusebiu Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) 381-392 română
RUSNAC, Mircea Aspecte ale vieții politice din Banat în perioada 1944-1948 393-409 română
POPA, Ion Rezultatele alegerilor parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 411-417 română
BREBENARIU, Rodica-Ileana Amenajările hidrotehnice din Banatul Montan- Repere de arheologie industrială 419-424 română
BREBENARIU, Rodica-Ileana Elemente de patrimoniu de arheologie industrială, identificate la amenajările hidrotehnice din Banatul Montan 425-441 română
BOZU, Ovidiu, GUMĂ, Nicoleta Cercul de Istorie cu profil interdisciplinar 443-465 română