Acta Musei Porolissensis, XII, anul 1988, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău

  • Anul publicației: 1988
  • Publicată de: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
  • Editura: Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău
  • Localitatea: Zalău
  • Titlu publicație: Acta Musei Porolissensis
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte română
Sumar 9- română
BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
LAZAROVICI, Gheorghe Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
KALMAR, Zoia, POP, Pamfil Descoperiri arheologice în comuna Agrij Istorie Veche şi Arheologie 71- română
LAKO, Eva, RAD, Vasile Raport preliminar de cercetare arheologică la Cehei - Misig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 85- română
BAJUSZ, Istvan, TAMBA, Dan Contribuții la topografia arheologică a văii Someșului. Sectorul Căpîlna - Jibou Istorie Veche şi Arheologie 91- română
NEMETI, Ioan Noi descoperiri arheologice din eneoliticul tîrziu din nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 121- română
BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, MOȚU, Iancu, STOICA, Cornelia, TAMBA, Dan Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice și lucrările de conservare și restaurare executate în complexul daco-roman Porolisum în anii 1986-1987 Istorie Veche şi Arheologie 147- română
GUDEA, Nicolae Contribuții epigrafice la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 175- română
BLĂJAN, Mihai, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV) Istorie Veche şi Arheologie 191- română
GUDEA, Nicolae Porolissum - cheia de boltă a apărăriiDaciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 195- română
PAKI, Adela Populația Daciei Porolissensis I. Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 215- română
GUDEA, Nicolae, MOȚU, Iancu Despre ceramica provincială lucrată cu mîna din castre. Observații arheologice cu specială privire la cîteva castre din DaciaPorolissensis Istorie Veche şi Arheologie 229- română
FERENCZI, Istvan Limesul Daciei Sectorului de pe Someșul unit. Elementele de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău Istorie Veche şi Arheologie 251- română
ARDEVAN, Radu Porolissum și Augusta Traiana. Observații asupra inscripției IGB, III, 2, 1590 Istorie Veche şi Arheologie 291- română
COMȘA, Maria Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu Imperiul Roman între anii 275-375 e.n. cu specială privire asupra nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 297- română
HOSSU, Valer Domeniul Cetății de Piatră (Chioar) în secolul al XV-lea Istorie Medie 305- română
RUSU ADRIAN, Andrei Raporturi ale curții principelui Sigismud Bathori cu ierarhia romanilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al scolului al XVI-lea Istorie Medie 311- română
LECHINȚAN, Vasile Relațiile românilor din ținutul Cetății de Piatră (Chioar) cu orașul Cluj în ultimele decenii ale secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 317- română
WOLF, Rudolf Evoluția populației comitatului Crasna între 1720-1725 Istorie Medie 339- română
WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. IV. Dările în muncă. Torsul și țesutul Istorie Medie 361- română
CIOCIAN, Ioan Aspecte privind viața social-economicăîn comitatul Solnocul de mijloc în deceniul opt al secolului al XVIII-lea Istorie Medie 373- română
MUSCA, Elena Lăzi de breaslă din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 389- română
MUSCA, Ioan Adunarea Generală anuală a ASTREI de la Șimleu Silvaniei (4-5 august 1878) Istorie modernă 403- română
NEAMȚU, Gelu Activitatea parlamentară a lui George Pop de Băsești în 1879 Istorie modernă 425- română
ȘORA, Gheorghe Gheorghe Pop de Băsești în corespondență cu arădenii Istorie modernă 439- română
MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea națională a românilor din Sălaj între anii 1905-1906. II Istorie modernă 443- română
ACHIM, Valeriu "Gazeta învățătorilor" din Șimleu Silvaniei și implicațiile ei politico-naționale. 1912-1914 Istorie modernă 461- română
GORON, Doru, GRAD, Cornel, WAGNER, Ernest Consilii și gărzi naționale române în Sălaj în anul 1918. Contribuții documentare Istorie contemporană 469- română
STAN, Constantin Contribuții ale românilor aflați peste hotare la înfăptuirea idealului național în toamna anului 1918 Istorie contemporană 621- română
MEWES, Eugen Agricultura sălăjană în anii 1929-1932 Istorie contemporană 635- română
RĂDULESCU, Dan, RĂDULESCU, Mariana Contribuții ale gînditorilor politici români privind asigurarea apărării naționale. 1934-1939 Istorie contemporană 653- română
GRAD, Cornel Acțiuni teroriste, de diversiune și spionaj hortyste la frontiera de vest a României. 1939-1940 Istorie contemporană 657- română
BODEA, Gheorghe Date despre mișcarea național revoluționară antihortystă în județul Sălaj. 1940-1944 Istorie contemporană 661- română
DUMITRESCU, Constantin Documente ale Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania, despre Porolissum 1922-1937 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 697- română
STAN, Vergilia Carte străină în ediții olandeze din secolul XVII-lea existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
Carte străină, în ediții olandeze din secolul al XVII-lea, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău (Catalog) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
OROS, Ioan Gînditori clasici germani în colecțiile Bibliotecii Documentare din Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 759- română
OROS, Ioan Un document școlar de la 1874. "Protocolu visitațiunei școalei confesionale greco-catolice din Crasna " (jud. Sălaj) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 763- română
CIOCIAN, Ioan Dezvoltarea învăîțămîntului în comuna Someș Odorheo pănă în anul 1918 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 769- română
TOȘA, Viorel Preocupări de istorie în publicistica sălăjană interbelică Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 781- română
MÎNDRUȚ, Stelian Considerații privind activitatea istorioagrafică despre Sălaj oglindită în paginile revistei Acta Musei Porolissensis (I 1977 - X 1986) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 793- română
ȘIPOȘ, Gabor Volfgang Cserey ca botatist și grădina sa botanică din Crasna Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 801- română
IANCU, Gheorghe, NEAMȚU, Gelu Un document de la Alexandru Sterca Șuluțiu privind apărarea limbii române (3 noiembrie 1849) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 807- română
LAZĂR, Emil Theodor Mihali (I). Repere privind obîrșia și începuturile afirmării. 1855-1890 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 817- română
ȘTEIU, Nicolae Ioan Mango din Fildu - învățător și luptător pentru cauza românilor din Austro-Ungaria Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 827- română
VASILIU, Gabriel Din istoria gîndirii lingvistice: Emiliu Bran și Vasile Vaida, printre primii cercetători ai graiului sălăjean Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 833- română
DRĂGOESCU, Ioan Iulian Chiffa - un chestionar etnografic inedit din 1909 Etnografie, toponimie, geografie 841- română
BOLOVAN, Ioan, BOLOVAN, Sorina Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea Etnografie, toponimie, geografie 845- română
ȘERBA, Gheorghe Obiceiuri și practici ale crescătorilor de animale de pe cursul mijlociu al Crasnei Etnografie, toponimie, geografie 851- română
VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Turbuța, Crișeni, Gîrcei Etnografie, toponimie, geografie 857- română
MEDVE, Aurel, MEDVE, Maria Regimul precipitațiilor atmosferice în estul depresiunii Guruslău Etnografie, toponimie, geografie 863- română
PORUMB, Marius Noi date privind activitatea unor pictori români în Sălaj în secolul al XVIII-lea Istoria artelor 883- română
CRĂCIUN, Cornel Profilul plastic al presei românești interbelice si Sălaj Istoria artelor 893- română
BADIU MARIA, Pia Colecția de artă plastică a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău II. Grafica Istoria artelor 899- română
MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1987 915- română
Abrevieri bibliografice 927 română
MAIER, Aurel, POP, Grigor Fenomenul urban în nord-vestul României Etnografie, toponimie, geografie 973- română