Pontica, X, anul 1977

  • Anul publicației: 1977
  • Publicată de: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
  • Titlu publicație: Pontica
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
RĂDULESCU, Adrian Un act de semnificație patriotică: reconstituirea monumentului triumfal de la Adamclisi .9-14 română
RUSOVAN, Dan Conservarea și valorificarea muzeistică a monumentului Tropaeum Traiani 15-20 română
DUMITRAȘCU, Gheorghe Complexzl muzeistic Tropaeum Traiani și influența lui asupra dezvoltării localității și teritoriului înconjutător 21-24 română
VULPE, Radu Les Roumains et la Mer 25-34 franceză
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România și relațiile ei cu Mediterana orientală 37-43 română
COMȘA, Eugen Despre figurinele "en violon" din aria culturii Gumelnița 45-51 română
RĂDULESCU, Adrian Știri despre începuturile orașului Constanța 53-57 română
DIACONU, Petre Cîteva considerații pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni) 59-63 română
RĂDULESCU, Adrian Dobrogea lui Burebista 65-68 română
DOMINTE, C. Antroponomastica geto-dacă în context indo-european 69-77 română
MUNTEANU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Inscripții inedite din Tomis și Callatis 79-89 română
BUCOVALĂ, Mihai Atestări arheologice ale practicilor medicale în Dobrogea 91-96 română
SUCEVEANU, Alexandru Contribuții la tipologia juridică a exploatărilor agricole din orașele vest-pontice 97-116 română
TUDOR, Dumitru Zeii Sabazios și Zbelsurdos la Drobeta 117-125 română
BÎRLĂDEANU, Elena În legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis 127-152 română
DIACONU, Gheorghe Daco-romanii la curbura Carpaților 153-157 română
SCORPAN, C. Stele funerare inedite de la Sacidava 159-178 română
ARICESCU, Andrei În legătură cu zonele de acțiune ale legiunilor moesice pe teritoriul Dobrogei 179-190 română
CHERA-MĂRGINEANU, C., COVACEF, Zaharia Geme din Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 191-202 română
BARBU, V. Necropole de epocă romană în orașele Pontului Stîng: caracteristici tipologice 203-214 română
COMȘA, Maria Dacia în epoca lui Constantin cel Mare și a urmașilor săi 215-228 română
SCORPAN, C. Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava (1974,1976) 229-251 română
CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Contribuții la topografia Tomisului 253-260 română
BARNEA, Ion Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice 261-271 română
BARNEA, Ion Note de epigrafie romano-bizantină 273-288 română
HOREDT, K. Tezaurul de aur de la Moigrad 289-293 română
IRIMIA, Mihai Un topor de bronz descoperit la Grădina 297-300 română
LAZURCĂ, E. Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din nordul Dobrogei 301-305 română
OPAIȚ, Andrei Aegyssus 1976. Raport preliminar 307-311 română
LASCU, Nicolae O biografie românească inedită a lui Ovidiu 313-317 română
BORONEANȚ, Vasile Cercetări perieghetice pe malul Mării Negre între Cponstanța și Vama Veche 319-324 română
BAUMANN, Victor Despre un stîlp militar descoperit la mănăstirea Saun 325-331 română
GUDEA, Nicolae, POP, P. Un castru nou deswcoperit în sistemul defensiv al Daciei romane: castrul roman de la Feldioara 333-338 română
PANAITESCU, Adrian Mormînt din epoca romană la Tomis 339-343 română
TZONY, M. Contribuții la problema răspîndirii carpilor la Dunărea de Jos 345-348 română
BARNEA, Alexandru Descoperiri epigrafice noi în cetatea Tropaeum Traiani 349-355 română
PAPUC, Gheorghe Considerații asupra perioadei de sfîrșit a cetății Tropaeum Traiani 357-360 română
IOSIPESCU, S. Informațâii engleze din 1839: "Valul lui Traian" din Dobrogea 361-364 română
CHERA-MĂRGINEANU, C. Der romische Limes im Ungarn - Elitz Jeno 365-366 română