Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-8 română
Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-10 română
IONIȚĂ, Gheorghe 60 de ani de la Crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viața României. Marele congres comunist din Mai 1921 11- română
TIȘA, Iosif Dezvoltarea economico-socială a județului Sălaj în cincinalul 1976-1980 33- română
LAKO, Eva Repertoriul topografic al epocii pietrei și a perioadei de tranziție spre epoca bronzului în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37- română
IGNAT, Doina Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
PETICĂ, Mihai Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud. Mureș) Istorie Veche şi Arheologie 131- română
LAKO, Eva, SOROCEANU, Tudor Depozitul de bronzuri de la Sig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 145- română
COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Copăcel (jud. Brașov) Istorie Veche şi Arheologie 169- română
PETROVSZKY, Maria, PTROVSZKY, Richard Tezaurul de monede republicane romane de la Tincova (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 175- română
CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice la Porolissum II Istorie Veche şi Arheologie 189- română
GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru Chei romane în Muzeul de Istorie și Artă de Zalău Istorie Veche şi Arheologie 191- română
GUDEA, Nicolae, LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi III. Barăcile Istorie Veche şi Arheologie 247- română
CHIRILĂ, Eugen, MARINESCU, Gheorghe Monede romane inedite din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 273- română
CHIRILĂ, Eugen, GRIGORESCU, Flora Tezaurul de monede romane imperiale de la Bereni sec. I-II e.n. Contribuții la problema apartenenței sociale a proprietarilor de tezaure din Dacia romana Istorie Veche şi Arheologie 277- română
PETOLESCU, Constantin Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană Istorie Veche şi Arheologie 287- română
MOȚU, Iancu Descoperiri arheologice în Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 293- română
RUSU ADRIAN, Andrei Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
CHIRILĂ, Eugen Circulația monetară urbană și circulație monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI Istorie Medie 347- română
HOSSU, Valer Istoria localității Răstoci (II) Istorie Medie 351- română
WOLF, Rudolf Cetatea Șimleului. Schiță monografică Istorie Medie 395- română
ABRUDAN, Paul Documente sălăjene referitoare la răscoala lui Horea și la revoluția de la 1848-1849 din Sălaj Istorie Medie 411- română
KOVACH, Geza Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
BAJUSZ, Istvan Considerații cu privire la argintăria de cult din Sălaj Istorie Medie 451- română
BATHORI, Ludovic Comuna Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1876-1900 Istorie modernă 461- română
ABRUDAN, Paul Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluția din 1918 și unitatea Transilvaniei cu România Istorie modernă 473- română
GRAD, Cornel Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
ȘCHIOPU, Vasile Situația muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921 Istorie contemporană 557- română
ROBESCU, Gheorghe Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere carbonifere din Sălaj între cele două războaie mondiale Istorie contemporană 587- română
IVĂNESCU, Ion Cîteva aspecte din lupta antirevizionista din Sălaj în perioada 1933-1940 Istorie contemporană 595- română
CIUBĂNCAN, Vasile Date noi privind contribuția populației sălăjene la apărarea frontierei de Vest a României în perioada interbelică (II) Istorie contemporană 601- română
WAGNER, Ernest Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
POPA, Vasile Aspecte ale desfășurării revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă în județul Sălaj Istorie contemporană 620- română
STOICOVICI, Eugen Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 629- română
NICORICI, Ioan Unele aspecte demografice referitoare la Zalău între 1553-1980 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 635- română
MĂRGUȘ, Grațian, MÎNDRUȚ, Stelian „Gazeta de Duminică”, Șimleu. 1904-1910 (apariție, program, ziariști și tipografi) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 651- română
FURDUI, Titus Un document istoric iosefin: Forma jurămîntului. Contribuții la bibliografia românească veche Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 673- română
FURDUI, Titus Un exemplar prețios din ediția princeps "Istoria pentru începuturile românilor în Dachia" a lui Petru Maior Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 679- română
FAUR, Viorel Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuș Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 685- română
MÎRZA, Iacob Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
DĂRĂBAN, Valentin, GORUN, Doru Deleu. O familie de luptători naționalidin Sălaj. II. Victor Delcu Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 707- română
GORON, Doru Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (1897-1980) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 737- română
CERCHEZ, Claudia Adunarea Generală a "Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român" ASTRA, ținută la Zalău în anul 1926 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 745- română
GOIA IOAN, Augustin Evoluția portului popular în subzona Sub-Meseș, județul Sălaj Etnografie 751- română
CSISZAR, Maria Sistemele de exploatare a pămîntului în zona centrală a Vechiului Sălaj Etnografie 781- română
ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
NEGOIȚĂ, Jana Probleme ale specificului zonal în portul popular românesc Etnografie 791- română
BADIU MARIA, Pia Repertoriul lucrărilor de artă plastică în instituțiile publice din municipiului Zalău Istoria artelor 799- română
LĂPTOIU, Negoiță Pictorul Pericle Capidan integrat realității plastice transilvane Istoria artelor 811- română
LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1980 823- română
Abrevieri bibliografice 828-835 română