Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ANDRONIC, Mugur, NICULICĂ, Bogdan O nouă așezare precucuteniană în Nordul Moldovei .7-17 română
ANDRONIC, Mugur Complexe de locuire din secolele V-VII la Nord-Est de Carpați 19-75 română
MATEI, Mircea Cercetările arheologice de la Siret (1984-1989) Raport de etapă 77-139 română
GOGU, Monica Despre organizarea granițelor în Moldova (secolele XIV-XV) 141-146 română
BATARIUC, Paraschiva-Victoria Orașe, sate, locuințe din țările române oglindite în scrierile călătorilor străini 147-177 română
BLAJ, Pavel Dregători din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVII-lea (I) 179-197 română
DOBRINCU, Dorin Privilegii fiscale în Moldova epocii fanariote (I) 199-216 română
OSTAFI-OST, George Etnic și economic în Bucovina 217-230 română
PÎNZARIU, Cristina Satul bucovinean în contextul evenimentelor de la 1848 231-238 română
PETROVICI DAN, Emilian Activitatea lui Dimitrie Onciul în mișcarea națională a românilor din Bucovina 239-245 română
CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Bucovina și drama Poloniei la începutul celui de-al doilea război mondial 247-258 română
PETRARU MARIUS, Iulian Situația refugiaților polonezi din România în timpul celui de-al doilea război mondial 259-273 română
CÎRLAN, Nicolae Dosoftei în Polonia: Autoexilat, nu ostatic! 274-283 română
LEU, Paul Simion Florea Marian, elev la liceul din Năsăud 284-290 română
BRĂDĂȚAN, Aura Manuscrisul inedit - Biserica Mirăuți din orașul Suceava. Schiță istorică de Sim. Dl. Marian 291-330 română
CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Documente provind operațiile militare din Sudul Bucovinei în primele zile ale războiului antisovietic 331-341 română
IGNAT, Mircea Un cercetător mai puțin cunoscut a vestigiilor arheologice din Bucovina: Isidor Cav. De Onciul 343-346 română
MAREȘ, Ion, URSU, Constantin Catalogul expoziției "Artă și spiritualitate în Cultura Cucuteni" 347-403 română
BEGUNI, Mirela Metode de apreciere a rezistenței mecanice a țesăturilor de patrimoniu realizate din mătase 405-410 română
ROMAȘCU, Lidia, SIDORIUC, Eugenia Conservarea unei piese textile arheologice: "Cămașă" 411-415 română
MARIAN, Carmen De la descoperirire la expunere - contășul din săpăturile arheologice de la bisica "Sf. Sava" din Iași 417-424 română
MARȚINEAC, Elena, PAPUC, Maria Intervenții de urgență asupra textilelor arheologice rezultate din campania anului 1997 de la Biserica "Sfîntu Gheorghe" (Mirăuți), Suceava 425-427 română
TODAȘCĂ, Elena Studiu privind evoluția parametrilor de microclimat pe o perioadă determinată în biserica Sfîntul Gheorghe "Mirăuți", Suceava 429-440 română
BADEA, Nicolae, CÎDU, Elena, CREANGĂ, MELNICIUC-PUICĂ, Nicoleta Cercetări asupra unor obiecte vechi din piele. Investigații asupra unei coperte din piele pentru carte din secolul al XIX-lea 441-445 română
ANDRIEȘ, Iulia Pedagogie muzeală. Perceperea și receptarea operei de artă 446-448 română
ANDRIEȘ, Iulia George Lovendal în configurația pictorilor bucovineni 449-450 română
TĂNASE, Mădălina Sondajul arheologic de la Pojorîta (județul Suceava9 451-452 română
ANDRONIC, Mugur Bilca, o nouă necropolă tumulară hallstattiană din Bucovina 453-457 română
HĂU, Florin Fundamente ale concepției referitoare la punerea în valoare a anamblului artitectonic-monumental al Curții Domnești dela Suceava. Orizonturi tematice pentru un muzeu al civilizației medievale românești, de factură aulică 459-466 română
HANDRABURA, Loretta Monografia "Folticenii. Cercetări istorice asupra orașului" - Șase decenii de la apariție (o încercare de analiză) 467-474 română
ANDRIEȘ, Iulia Bucovina - Oameni de cultură: Epaminonda Bucevschi și Ciprian Porumbescu 475-478 română
URSU, Constantin Figurine antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României - Comșa Eugen 479-481 română
NICULICĂ, Bogdan Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei - Szekely Z. 483-484 română
NICULICĂ, Bogdan Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole - Florescu Adrian 485-485 română
NICULICĂ, Bogdan Fortifications de refuge et etablissements fortifies du premier age du fer en Transilvanie - Vasiliev V. 487-487 română
URSU, Constantin Meșteșugurile la Nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Hr. - Teodor Dan 489-490 română
ANDRONIC, Mugur Așezarea de secolele VI-IX de la Izvoarele-Bahna, Realități arheologice și concluzii - Mitrea I. 491-492 română
BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară - Șlapac Mariana 493-493 română
CHEPTEA, Stela Emil Ioan Emandi (1948-1996) 495-499 română
BATARIUC, Paraschiva-Victoria Olga Ștefanovici (1952-1998) 500-501 română