Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GHEORGHE, Ion Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de deschidere 13- română
CÎNDEA, Virgil Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt introductiv 17- română
SIMION, Gavrilă Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de salut 19- română
OPRIȘ, Ioan Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
PALEOLOG, Andrei Etape în realizarea evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 27-34 română
FLORESCU, Radu Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
BADEA, Nicolae Elemente pentru proiectarea unui sistem informatic al patrimoniului cultural național 40-44 română
BAGDASAR, Radu Holograma - o soluție pentru înmagazinarea informațiilor vizuale privind bunurile din patrimoniul național 45-50 română
PÎRVULESCU, Maria Prelucrarea automată a informațiilor din documentele de arhivă și regăsirea lor tematică 51-54 română
KLAUSS, Maria Prelucrarea automată a evidenței fondurilor și colecțiilor arhivistice 55-59 română
MUCENIC, Cezara Metoda indexării coordonate în legatură cu relațiile ce se pot stabili între o bibliotecă de artă și evidența centralizată a patrimoniului cultural național 60-64 română
ENACHE, Emilia Cîteva probleme în legătură cu evidența și organizarea patrimoniului producției cinematografice naționale 65-68 română
MARȘANU, Liliana Model de organizare a unui fond de imagini privind patrimoniul cultural national 69-76 română
REDLOV, Theodor Radioteleviziunea Rommană: Discurs și figura. 77-80 română
BUTA, Ioana, ENE, Laurențiu Oficiul pentru patrimoniul cultural național Argeș: Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici 82-84 română
PAUL, Iuliu Propuneri privind optimizarea unei evidențe arheologic-topografice la muzeul Brukenthal Sibiu 85-92 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Utilizarea indexării coordonate în evidența bunurilor arheologice 93-101 română
MAXIM, Ruxandra Unele probleme referitoare la întocmirea și prelucrarea fișei analitice de evidență a cahlelor medievale 102-104 română
FILIPESCU, Bogdan Evidența și ocrotirea stațiunilor arheologice 105-107 română
EMANDI, Emil Elemente de metodologie topografico-arheologică, documentară și tehnica pentru întocmirea fișei de topografie arheologică 108-114 română
CUCU, Ștefan Principii și coordonate în elaborarea unui vocabular controlat de pigrafie greacă și latină 115-121 română
CHIRIAC, Alexandru, GODEA, I., GRIGORESCU, E., MUREȘAN, I., TOTH, S. Catolgul științific al unui muzeu de etnografie 122-133 română
PETRU, Zaharia, PÎRÎU, Steluța Codificarea fișelor de teren în cercetarea etnografică 134-136 română
DINUȚĂ, Gheorghe Cîteva considerații privind întocmirea unui vocabular controlat al instrumentarului tradițional privind ocupațiile meșteșugărești populare 137.142 română
ARBORE, Virginia, PAVEL, Jean Pentru elaborarea vocabularului controlat în domeniul etnografiei vrîncene 143-155 română
NEGOIȚĂ, Jana Modalități de clasificare și codificare a ceramicii populare românești 156-159 română
BÎRCA, Ana Sistematizare și terminologie în evidența științifica a stării de conservare a obiectelor texitice 160-168 română
IUGA, Georgeta Premise pentru elaborarea unui vocabular controlat privind uneltele manuale miniere 169-182 română
LEHRER, Andy Mijloace moderne de înregistrare și cartografiere a patrimobiului natural 183-199 română
ARTIN, Luciana Sistemul de organizare informațională a colecțiilor paleontologice 200-209 română
MIHALCIUC, Mihai Evidența științifică bazată pe file cu perforații marginale în muzeele de științele naturii 210-213 română
Masa rotundă cu privire la realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 217-222 română
DOBRIN, Tamara Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 223- română
ANGHEL, Gheorghe Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 227- română
GAVENEA, Ștefan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 228- română
MIHĂILĂ, Nicolae Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 229- română
COMOROVSCHI, Constantin Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 230- română
PALEOLOG, Andrei Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 231- română
ARHIP, Ion Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 233- română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 234- română
MUCENIC, Cezara Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 235- română
BAGDASAR, Radu Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 236- română
DINUȚĂ, Gheorghe Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 237- română
FLORESCU, Radu Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 239- română
FILIPESCU, Bogdan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 240- română
BRUDIU, Mihai Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 241- română
BAUMANN, Victor Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 242- română
MOISESCU, Cristian Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 243- română
ARAMA, Dalila Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 244- română
LEHRER, Andy Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 245- română
SIMION, Gavrilă Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 246 română
OPRIȘ, Ioan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 248- română