Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ȘTEFAN, Cristian Scurtă notă cu privire la un ac de bronz din colecțiile Muzeului Național de Antichități .11-16 română
VELCESCU, Leonard Importanța reprezentărilor sculpturale de daci din forul lui Traian (Roma), pentru cultura română 17-52 română
MĂNDESCU, Dragoș Începuturile cercetărilor arheologice în Argeș și Muscel (sec. XVII-XIX) 53-66 română
MOȚEI, Mary-Claudia Respaurarea pieselor ceramice provenite din săpăturile sistematice de la Hărman, județul Brașov, campaniile 2005-2007 67-74 română
VERGATTI, Radu Din nou despre începuturile Cetății Poienari 75-81 română
BICA, Ion O importantă informație despre vlahii (românii) din teritoriile nord-dunărene (prima jumătate a secolului al XIV-lea) în opera istoricului bizantin Ion Cantacuzino 83-88 română
CONSTANTINESCU, Nicolae Radu I Vv. Și scaunul domnesc din Argeș. Repere din istoriografie 89-114 română
DUMITRESCU, Ionel-Claudiu Noi interpretări privind datarea bătăliei de la Rovine 115-119 română
NEAGOE, Claudiu Considerații noi privitoare la bîlciul sau "sborul de la Sf. Ilie" din Cîmpulung-Muscel (sec. XIV-XVIII) 121-126 română
OPREA, Radu Despre un reprezentant de seamă al patriciatului sașilor cîmpulungeni din veacul al XV-lea 127-132 română
OPREA, Radu Ascensiunea politică a boierilor Craiovești în veavul al XV-lea 133-142 română
PALADE, Lucian Relațiile Drăculeștilor cu boierimea în veacul al XV-lea 143-149 română
STANCIU, Ionuț Aspecte din istoria culturală și artistică a orașelor Tîrgoviște și București (secolele XV-XVII) 151-159 română
ZAHARIA, Nicolae Fapta lui Mihai Viteazul și atitudinea Poloniei fațâă de aceasta 161-166 română
CRISTOCEA, Spiridon, PĂDURARU, Marius Cercetările arheologice de la Schitul Bascovele, comuna Cotmeana, județul Argeș (campania iulie - august 2009) 167-183 română
SOARE ANCUȚA, Elena Ctitori și ținutele lor oglindite în tablourile votive din biresicile orașului Topoloveni 185-192 română
DINA, Teodor Arc peste timp - 465 de ani de la moartea lui Vlaicu Piscanul 193-203 română
DOROBANȚU-DINA, Roxana Neamul moșneanului piscăneni 205-214 română
DIACONESCU, Gabriela-Carmen Percepția și mentalitatea populației din țările române în evul mediu față de fenomenele naturale 215-218 română
MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Municipiul Pitești - Evoluția ansamblului 219-226 română
VITAN, Ion Moșia Slobozia-Mălineasca din județul Argeș, propietatea Academiei Române 227-231 română
POPESCU, Cornel Informații necunoscute din presa bucureșteană în perioada ocupației germane 1916-1918 233-236 română
CHIRIȚĂ, Mihai, STOICA, Leontin Situația sanitară din Bucovina în perioada noiembrie 1918 - august 1919 237-242 română
DOGIOIU, Luminița Evoluția învățămîntului la Pitești în perioada interbelică (1919-1939) 243-254 română
CHISTOL, Aurelian Relații romano-italiene în timpul guvernării Gogo-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938) 255-265 română
PINTILIE, Dan Activitatea culturală din județul Argeș în perioada 1941-1944 în amintirile fostului prefect de Argeș - Constantin C. Popescu 267-274 română
TUDOR, Vasile Despre o acțiune de comando aerian în Italia 275-276 română
PREDA, Simona Omul nou sovietic. Pavel Morozov - Pionierul 001 277-281 română
CRISTOCEA, Spiridon Contribuții la cunoașterea unor pașoptiști musceleni, frații Turnavitu 283-286 română
MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Mauriciu Blank (1848-1929) un bancher piteștean pe nedrept utitat 287-293 română
CÎRJAN, Marius Generalul Scarlat Panaitescu (1865-1938) personalitate a războiului de reîntregire națională) 295-305 română
DEJAN, Octavian Gheorghe D. Anghel și lăutarii din comuna Urluiești, județul Argeș 307-309 română
NOVAC, Vasile Colonelul Herișanu N. Nicolae 311-320 română
DEMETER, Gabriel Vecinătăți pe Valea Secașelor. Comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu 321-329 română
ȘTEFAN, Ion Repere istorice comune: Cîmpoulung Muscel - Bădeștii de Muscel 331-340 română
ROBEA, Mihail Colindatul din ajunul Crăciunului în Valea Vîlsanului-Argeș 341-349 română
SMARANDA, Aurică Scheiul și Scheienii din Cîmpulung Muscel văzuți prin caleodoscop 351-357 română
TEODORESCU, Virgilu Ion Popescu-Argeșel (1935-2004) 359-368 română
MAVRODIN, Teodor Corneliu Tamaș (1933-2008) 369-370 română
CRISTOCEA, Spiridon Paul Dicu (1926-2008) 371-372 română
TRÎMBACIU, Ștefan Pîrnuță Gheorghe (1915-2009) 373-376 română
MĂNDESCU, Dragoș Ion Nania (1934-2009) 377-380 română
MĂNDESCU, Dragoș Settlement types and enclosures in the Gumelnița culture - Ștefan C. 381-383 română
CROITORU, Costin Cronologia perioadewi timpurii a celui de-a doua epocă a fierului (sec. V-III a. Chr,) între Carpați, Nistru și Balcani - Măndescu Dragoș 385-387 română
ISĂROIU, Ion Muzică și societate în Țara Românească și Moldova (1550-1830) 389-391 română
UNGUREANU, George Comuna Bîrla, județul Argeș. Studiu monografic - Păduraru M., Chistol Aurelian 393-396 română
STAN, Apostol Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940) - Ungureanu G. 397-400 română
MÎȚĂ, Cezar România în anii guvernării liberale Gheorghe Tănăsescu (1934-1937) 401-402 română
VERGATTI, Radu Schimbul de populație romăno-bulgar. Implicațiile asupra romanilor evacuați. Documente (1940-1948) - Coman V., Grigore Nicoleta 403-404 română
VERGATTI, Radu Gherman Pîntea între mit și realitate - Constantin Ion 405-406 română
VERGATTI, Radu Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial - Berciu-Drăghicescu Adina 407-408 română