Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MIREA, Pavel Cîteva date despre locuirea Boian din sud-vestul Munteniei .11- română
FRÎNCULEASA, Alin Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos, județul Prahova 31- română
MIREA, Pavel, SĂNDULESCU, Angela Cîteva obiecte eneolitice din zona municipiului Roșiorii de Vede 41- română
BĂRBULESCU, Constantin, CÎRSTEA, Angela Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperit la Gîrla Mare, județul Argeș 49- română
MĂNDESCU, Dragoș Cetatea getică de la Rîca "Tudoria", județul Argeș 55- română
PAVELEȚ, Eugen Un mormînt de incinerație descoperit la Mohăileștii de Jos, jud. Prahova 67- română
SPÎNU, Daniel Misterioasele descoperiri de monede și posdoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei 77- română
MOȚEI, Florin Oglinzi cu tamga pe teritoriul României 91- română
PETOLESCU, Constantin Politica urbană a îămpăratului Hadrian la Dunărea de Jos 103- română
CHRISTESCU, Vasile Dacia sub Hadrian și Antonius Pius 109- română
ADAMESCU, Ionuț Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI 121- română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului animalier din perioada medievală de la situl Slon (jud. Prahova) 135- română
CANTACUZINO, Gheorghe Considerații privind descoperirile arheologice de la Cîmpulung 143- română
REZACHEVICI, Constantin Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acșiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I 153- română
VERGATTI, Radu Vlad Țepeș și Argeșul 193- română
PALADE, Lucian Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea 199- română
STANCIU, Ionuț Reședințele domnești de la Tîrgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale 207- română
CRISTOCEA, Spiridon Două hrisoave domnești inedite din secolul al XVII-lea, de la Matei Basarab și Grigore Ghica 213- română
CONSTANTINESCU, Nicolae O evocare: Dimitrie Onciul și vatra istorică a Argeșului. Remember: 150 de ani de la nașterea savantului (26-10-7-11-1856) 219- română
CIOBOTEA, Dincă Opinii istoriografice privind definirea moșnenilor 229- română
DOROBANȚU-DINA, Roxana Epraxia stareța "punte de legătură" între Schitul Valea Mare-Podgogia și biserica "Sf. Nicolae" din Piscani - Argeș 235- română
DINA, Teodor Piscani, județul Argeș - 480 de ani 243- română
PĂDURARU, Marius Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica domnească cu hramul "Sfîntul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia 255- română
BOBOC, Cătălin Știutorii de carte în Țara Românească 267- română
NEAGOE, Claudiu Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) 279- română
NOVAC, Vasile Din viața și activitatea locuitorilor din Plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 285- română
CRISTOCEA, Spiridon Boierii de pe Valea Topologului în anul 1938 325- română
DICU, Paul 130 de ani de la proclamarea independenței de stat a României:9 mai 1977 - 2 mai 2007. Un episod dramatic din activitatea lui Ion C. Brătianu în timpul Războiului de Independență, 1877-1878 337- română
IONIȚĂ, Mioara Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment 341- română
PĂTRAȘCU, Steluța Răscoala din 1907 în Teleorman 347- română
NEGOI, Bogdan Serviciul de Statistică din cadrul Ministerului de Război și problema prizonierilor de război (1912-1928) 359- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Leordenii și bisericile sale de lemn 367- română
STOICA, Leontin Epidemia de holeră din Dobrogea anului 1916 în prezentarea medicului colonel Sănculescu Constantin 371- română
ȚUCĂ, Cornel Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară 379- română
VERGATTI, Radu Starea cde spirit a lui Ionel I.C. Brătianu supă intrarea României în Primul Război Mondial 393- română
BOȚOGHINĂ, Iulian După ei… potopul. Realități cotidiene în Argeș și Muscel după retragerea trupelor de ocupație (1918) 399- română
CHISTOL, Aurelian Ecouri interne și externe ale asasinării premierului I.Gh. Duca 407- română
FOCULESCU, Grigore Problema terorismului românesc în perioada interbelică 415- română
MOTREANU, Valentin Notițe și scrisori care au aparținut lui Cornel Zamfirescu, primarul orașului Pitești în perioada 1934-1936 421- română
DUMITRESCU, Ionel Imaginea Armetei Roșii în anul 1941 în documente românești 425- română
ȘTEFĂNESCU, Bogdan Cîteva considerațioi privind situația prizonierilor sovietici din România în anul 1942 431- română
BADEA, Marinela Situația populației românești din 1943 pînă la 23 august 1944 439- română
SPÎNU, Alin Mareșalul Ion Antonescu - un lider politic bine informat de serviciul Special de Informații (iunie 1944) 447- română
PINTILIE, Dan Activitatea Societății "Colombia", societate franco-română de petrol (constituire, capital, producție, export) - 1905-1941 455- română
BUZATU, Gheorghe România în geopolitica Kominternului și Kominformului 467- română
IONESCU CONSTANTIN, Alin, LAZĂR, Cristian Tradiția greacă și filozofia creștină la Clement Alexandrinul 497- română
ROBEA, Mihail Legendele populare din Valea Vîlsanului - Argeș 513- română
ROTARU, Elena Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535- română
COJOCARU, Florentina, ROTARU, Elena Și sobele au amintiri 541- română
SMARANDA, Aurică Bitjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547- română
PALLY, Filofteia Cultura crează națiunea - Obiectivul fundamental al Legii Serviciului Social 555- română
OPRIȘ, Ioan Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Nicolae de la Valea Danului (județul Argeș). Mărturii documentare 571- română
GEORGESCU, Maria "Sfinxul" neînvăluit de mister. Mărturii inedite despre Ion I.C. Brădianu 575- română
PURNICHI, Vintilă Din corespondența poetului muscelean Mihai Moșandrei 579- română
APOSTOLACHE, Zoe Pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna 589- română
RĂDULESCU, Maria-Venera Arhimandritul Dosoftei Florea 593- română
ȚÎNȚĂREANU, Alexandra Mihalache Ghica - un om politic uitat 603- română
SURU, Claudia Documente necumente despre familia pictoriței Maria Fratoștițeanu 609- română
ROTARU, Florin Iosif Romanov, librar și editor 611- română
BĂRBULESCU, Constantin, CIOFLAN, Teodor Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619- română
CIOBANU, Vitalie Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629- română