Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MIREA, Pavel Cîteva date despre locuirea neo-eneolitică din zona Alexandriei 13- română
FRÎNCULEASA, Alin, NIȚĂ, Loredana Considerații asupra materialului litic cioplit descoperit în așezarea gumelnițeană de la Urlați (jud. Prahova) 41- română
FRÎNCULEASA, Alin, MIREA, Pavel Locuirea eneolitică gumelnițeană de la mănăstirea Glavacioc, jud. Argeș 55- română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialUlui arheozoologic din nivelul gumelnițean de la mănăstirea Glavacioc (jud. Argeș) 75- română
MĂNDESCU, Dragoș Varia archaeologica ordessensia 81- română
ȘTEFAN, Cristian Cultura Verbicioara. Cîteva observații 89- română
MĂNDESCU, Dragoș, MIROIU, Marius Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stînii (comuna Țițești, județul Argeș) 101- română
BĂRBULESCU, Constantin, CHIȚA, Mădălin Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gărla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 109- română
SPÎNU, Daniel Campania Zimnicea 1924 - informații restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieșescu pe situl "Cetate" 117- română
PĂTRAȘCU, Ion Așezarea geto-dacă de la Ștorobăneasa "Cimitir" (județul Teleorman) 175- română
ȚENTEA, Ovidiu Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze 179- română
PĂTRAȘCU, Ion O fibulă romană descoperită la Dulceanca (județul Teleorman) 187- română
MĂGUREANU, Andrei O aplică avară descoperită la Budureasca (jud. Prahova) 189- română
MUSTAȚĂ, Sergiu Prelucrarea sosului în așezările medievale timpurii de la Mășcăuți - "Livada Boierului" și Mășcăuți - "Cetate" (Republica Moldova) 203- română
BĂJAN, Adrian, CRISTOCEA, Spiridon, MÎRTZU, Flaminiu Biserica Fundeni din Cîmpulung, județul Argeș, în lumina cercetărilor arheologice 225- română
CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Cercetări arheologice în biserica mănăstirii Glavacioc, județul Argeș (Campania 2005) 231- română
PAVEL, Mirea, ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina Cercetările arheologice din incinta fostei mănăstiri Aluniș-Plăviceni, jud. Teleorman 243- română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu tîrziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu 259- română
POPESCU, Florin Un veteran de origine dacică de la Abrittus 265- română
PETOLESCU, Constantin Granița de sud-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla 271- română
CROITORU, Costin Brazda lui Novac - considerații terminologice 279- română
STÎNGĂ, Ion Sud-vestul Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea.Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei 291- română
CONSTANTINESCU, Nicolae Fiction chronologique - destin historiographique: Rovine, "17 mai 1395" (II) 301- franceză
REZACHEVICI, Constantin Dracea armașul din Mănești, soșul mamei lui Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui Vlad Țepeș și moștenirea lăsată de el Mihneștilor 315- română
VERGATTI, Radu Puncte de vedere asupra domniei lui Radu cel Mare 333- română
VASILOIU, Ionuț Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) 341- română
OPREA, Radu O călugăriță din neamul Craioveștilor și ctitoriile sale muscelene 355- română
MOCANU, Valentin, NEAGOE, Claudiu Negustori și slujbași otomani la Cîmpulung în secolele XVI-XVIII 363- română
UNGUREANU, Dragoș Aspecte ale agriculturii în Țara Românească în lumina Cronicii de venituri li cheltuieli a visteriei (1694-1703) 369- română
IONIȚĂ, Mioara Despre un episod necunoscut din timpul Primului Război Mondial și consumarea sa în orașul Pitești și județul Argeș 373- română
CRISTOCEA, Spiridon Foaia de zestre a Ancuței, soția slugerului Nicolae Popescu, din anul 1777 397- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zugravi argeșeni în Transilvania 401- română
NEAGOE, Claudiu Arnăuții în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) 423- română
MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Etape în zidirea conacului Goleștilor 435- română
CRISTOCEA, Spiridon Țiganii din fostul județ Argeș reflectați în catagrafia din 1832 459- română
NOVAC, Vasile Activitatea politică și culturală a lui Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) 469- română
DINA, Teodor Aspecte privind starea civilă a populației fostei comune Piscani, județul Argeș în perioada 1832-1894 499- română
PĂDURARU, Marius Bordeiele, un sat dispărut din județul istoric Teleorman, dupăcatagrafia Țării Românești de la 1838 509- română
ȘERBAN, Constantin Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517- română
DICU, Paul Momente și personalități din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-Argeș (1863): parlamentari de Argeș (1866-1907) 521- română
CRISTOCEA, Spiridon Catagrafii și testamente ale boierilor Brătieni 533- română
DOROBANȚU-DINA, Roxana Despre starea sanitară a locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada: sfîrșitul sec XIX-lea începutul sec. al XX-lea 539- română
OPRESCU, Carmen Informații referitoare la introducerea iluminatului public în orașul Cîmpulung 547- română
PINTILIE, Dan Capitalul societății "Concordia" 1907-1948 553- română
NICOLESCU, Gheorghe Contribuția Misiunii Militare Franceze la reorganizarea infanteriei române în primăvara anului 1917 563- română
CĂRĂMIZARU, Viorel Carol Davila în Primul Război Mondial 579- română
GEORGESCU, Maria Generalul Henri-Mathias Bethelot. Corespondență inedită (1919-1920) 583- română
NICOLESCU, Andrei Colaborare romano-franceză în domeniul armamentului (1930-1936) 591- română
CHISTOL, Aurelian Raporturi ale guvernării Tătărescu cu Partidul Comunist (1934-1937) 597- română
CÎRSTEA, Remus Vintilă I.C. Brătianu - între pacea României Mari și războiul petrolului 613- română
DUMITRESCU IONEL, Claudiu Pregătirile sovietice de rîzboi între anii 1939 și 1941 623- română
BUZATU, Gheorghe România în orbita Reichului nazist (mareșalul Antonescu - al III-lea om al Axei) 635- română
PENTELESCU, Aurel Sfîrșitul celui ce-al Doilea Război Mondial. Consecințe nefaste pentru România 661- română
PĂTRAȘCU, Steluța Exproprierea moșierilor în urma aplicării Reformei Agrare din 23 martie 1945 669- română
NOVAC, Vasile Condamnarea și moartea lui Vasile Militaru 681- română
GEORGESCU, George Monumente din Curtea de Argeș 687- română
IONESCU, Zicu Schitul Buliga din Pitești - pagini de istorie uitate 697- română
FILITTI, Georgeta Acum 120 de ani la Pitești 703- română
OPRESCU, Carmen Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel (II). Funcțiunea de reședință zonală 707- română
CONSTANTINESCU, Eugenia, CONSTANTINESCU, Grigore Instituții culturale europene în "însemnările a cplătoriei mele", de Dinicu Golescu 717- română
STANCU, Ioan Crearea omului și condiția umană în gîndirea grecilor antici 727- română
ȘCHIOPU-PALLY, Andreea Specificul metafizicii în sistemul blagian 735- română
STANCU, Ioan Budismul Zen 755- română
LEONĂCHESCU, Nicolae Cazanele de țuică ale lui Nicolae M. Nădrașu din Stroești - Argeș 761- română
ȘCHIOPU-PALLY, Andreea Publicul autohron: evaluarea așteptărilor 771- română
STANCU, Ioan Credințe religioase și eshatologia Egiptului Antic 795- română
SMARANDA, Aurică Mathei M. Drăghiceanu (1844-1939), uriașul de la poalele Păpușii, cîmpulungean prin adopție și revendicare 803- română
VALERIU, Dumitru Johann Heinrich Pestalozii - adept al principiului eduacației în conformitate cu natura 807- română
UNGUREANU, Gheorghe Titu Maiorescu în istoria culturii române 815- română
DICU, Paul Contribuții biografice. Mihai Eminescu și Clropatra Lecca Poenar. Mihail Kogălniceanu 821- română
DEJAN, Constantin Preotul Constantin Dejan. Note autobiografice 835- română
NOVAC, Vasile, ROTARU, Elena Clipe de viață, clipe de istorie. Jurnalul sublocotenentului Bîrzotescu D.D. Mircea 841- română
PALLY, Filofteia Preotul Ioan Rpuțescu. Portretul unui istoric și autor de monografii 849- română
UNGUREANU, Octavian Rapsodul Trușenilor din marginea Codrilor Bîcului 857- română
ROTARU, Elena Liviu Rebreanu - reper al Bucureștiului interbelic 863- română
VALERIU, Dumitru Clasici ai pedagogiei universale despre pedagogia socială - Emile Durkheim 871- română
POPA, Petre Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877- română
PETRESCU, Nicolae Căpitanul Isbășescu Gheorghe 893- română
TOADER, Mihaela Politică și exil. Generalul Ion Gheorghe 903- română
TAMAȘ, Corneliu Portret. Profesorul universitar doctor Petre Popa, la 70 de ani 909- română
NOVAC, Vasile Episcopia Argeșului - Mavrodin Teodor 915- română