Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte 13- română
Telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R. tovarățului Nicolae Ceaureșcu secretar general al P.C.R., președinte al R.S.România de către participanții la adunarea jubiliară a Muzeului de Istorie și Artă Zalău 15- română
CHIOREANU, Ioan Muzeul de Istorie și Artă din Zalău - expresie a politicii culturalea P.C.R. 17- română
LUCĂCEL, Vasile Douăzecișicinci de ani de activitate a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 23- română
LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
LAKO, Eva Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj) 41- română
NEMETI, Ioan Contribuții la problema epocii fierului în NV României 47- română
NEMETI, Ioan Descoperiri hallsttatiene tîrzii în NV României. Aspecte cronologice 57- română
CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de monede thasiene de la Petrindu (jud. Sălaj) 63- română
CHIDIOȘAN, Nicolae Arta argintarilor daci din NW României în epoca lui Burebista 67- română
MĂRGHITAN, Liviu Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul județului Sălaj 73- română
LUCĂCEL, Vasile, POP, Constantin Un signum roman descoperit la Zalău-Ortelec 79- română
IVĂNESCU, Ioan, WINKLER, Iudita Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum 83- română
GUDEA, Nicolae Limesul Daciei romane de la Traianus la Augustus 97- română
GUDEA, Nicolae Cîteva observații în legătură cu trupele din Dacia de Nord și cu armata Daciei Posolissensis 115- română
POP, Constantin Porolissum important centru artistic al Daciei 123- română
MARINESCU, Lucia Considerații privind arta funerară din Dacia Porolisenssis 129- română
ARDEVAN, Radu Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859 135- română
POPA, Alexandru Iconografia mithraică la Apulum 139- română
MATEI, Alexandru O statuetă reprezentînd pe Apis la Porolissum 147- română
BOZU, Ovidiu, PETROVSZKY, Richard O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) 151- română
ISAC, Dan Terra sigilata din castrul de la Buciumi (jud. Sălaj) 155- română
BENEA, Doina Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Un mormînt din secolului al V-lea e.n la Țaga (jud. Cluj) 181- română
URSU, Viorica Tabăra lui Mihai Viteazul de la Moftin moment important în pregătirea bătăliei de la Guruslău 185- română
MĂRCUȘ, Grațian Încă un toponimic privinnd bătălia de la Guruslău 191- română
MĂRCUȘ, Grațian Șase scrisori din Sălaj ale lui Mihai Vodă Viteazul 197- română
MATEI, Alexandru Maihai Viteazul la Guruslău 201- română
CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de la Rus (jud. Sălaj) sec. XVII 213- română
CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea 219- română
FĂRCAȘ, Ananie, GHERGARIU, Leontin Țara Silvaniei 223- română
JOSAN, Nicolae Documente privind adeziunea maselor românești din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia 229- română
CIOCEAN, Valeria Legendă și adevăr privind moartea lui Gheorghe Șincai la Bobota (jud. Sălaj) 237- română
MIHOC, Blaga Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești 245- română
TOMOLE, Ioan Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 257- română
BORUGĂ, Elena Adunarea Generală a Astrei de la Șimleul Silvaniei din 6-9 august 1908 263- română
RUJA, Gheorghe Lupta comuniștilor din Banat pentru victoria blocului partidelor democrate în alegerile parlamentare din 1946 267- română
BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională 273- română
CIUBĂNCAN, Vasile Evoluții demografice sălăjene contemporane 281- română
POPA, Mircea Cele mai vechi reciste școlare românești 289- română
DĂRĂBAN, Valentin Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură și libertate națională în gîndirea lui S. Bărnuțiu 305- română
GHERGARIU, Leontin Victor Russu și arheologia Sălajului 311- română
VELIȘANU, Vasile Semnificațiile istorice și naționale ale culturii tradiționale în opera lui Viczor Russu 317- română
IVĂNESCU, Ion Un poet și publicist sălăjan. Ioniță Scipione Bădescu 323- română
POP, Vasile Școala românească din tractul Băseștilor între anii 1867-1918 327- română
ARDELEANU, Ioan Centenarul despărțămîntului ASTREI sălăjene 337- română
CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părțiide nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști 347- română
ENACHE, Mariana Criterii de analiză a procesului de aculturație 357- română
VETIȘANU, Vasile Muzeul și creația nescrisă în formarea conștiinței naționale 363- română
POP, Viorica Cataloagele de colecții - necesitate a activității muzeale 369- română
NEGOIȚĂ, Jana Broderia pe crețuri: geneză și semnificație 373- română
GAIȚĂ, Ileana Geometrismul - determinantă a artei populare românești 385- română
DUNĂRE, Nicolae Elemente de unitate și varietate culturală românească în portul popular din Sălaj 389- română
RĂDULESCU, Titina Ritmicitatea compozițională și limbajul cromatic în arta populară din Sălaj 393- română
GODEA, Ioan Elemente decorative la monumentele de arhitectură populară din Valea Crasnei 403- română
TOȘA, Ioan Așezările și arhitectura locuitorilor din sudul județului Sălaj 411- română
GOIA, Augustin Centrul de lădari Sîngeorghiu de Meseș (jud. Sălaj) 423- română
GRAD, Cornel Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj 433- română
RUS, Alexandra Contribuții la cunoașterea artei meșterului transilvan (secolul XV) 441- română
DRĂGOI, Livia Mihail Șerban, pictor transilvănean din secolul al XIX-lea 445- română
CHIRIAC, Aurel Peisajul în creația lui Ioan Sima 451- română
CHIRA, Maria Pictura de inspirațir sălăjană a artistului Ioan Sima 453- română
LĂPTOIU, Negoiță Inspirația istorică în pictura lui Petre Abrudan 457- română
UNGUREANU, Laura Peisajul transilvănean în pictura lui Petre Abrudan 463- română
LĂPTOIU, Negoiță Simion Bărnuțiu în viziunea lui Romul Ladea 467- română