Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BORONEANȚ, Vasile La 30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Cladovei .3- română
SCHUSTER, Cristian Considerații privind așezările culturii Glina 12- română
NICA, Marin Date noi cu privire la geneza și evoluția culturii Verbicioara 18- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Cultura Verbicioara în județul Mehedinți 35- română
CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice de la Vierșani-Jupînești, jud. Gorj 49- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel O sabie de bronz de la Ostrovul Mare 55- română
POPILIAN, Gheorghe Unitatea culturală din privinciile romane Dacia și Moesia 59- română
STÎNGĂ, Ion Circulația navală pe Dunăre. Amenajări și facilități portuare în preajma Drobetei 75- română
STUPARU, Constantin Descoperiri arheologice pe Valea Cosuștei (studiu preliminar) 83- română
CIMPOIERU, Clarisa Arme albe medievale pentru lupta de la distanță existente în colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 90- română
CHIPURICI, Nicolae Despre bunurile imobiliare ale Buzeștilor la Vlădaia și vestigiile lor după 300 de ani 96- română
BALACI, Cornelia Danii ale lui Constantin Brîncoveanu către mănpstirea Motrului 99- română
JUAN-PREDOI, Constantin Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
GHERGHE, Otilia Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
BAICU, Stelian Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
DEACONU, Luchian Ecoul național al Unirii Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918) 120- română
RĂȚOI, Tudor Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
PARVANESCU, Vasile Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
CIMPOIERU, Clarisa Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
PARVANESCU, Vasile Omagiu lui Alexandru Bărcăcilă: dedicații pe volume din biblioteca lui Al. Bărcăcilă existente în biblioteca Muzeului Porților de Fier 149- română
CĂPITĂNESCU, Elena Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
PÎRVULESCU, Valeria Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
BĂLĂCEANU, Maria Schițe pentru un iconostas de la începutul sec. al XVIII-lea (I) 166- română
BĂLĂCEANU, Maria Un portret de Mișu Popp? 170- română
BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Date privind procedee și instalații de conservarea fructelor 173- română
BOLOLOI, Olimpia Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
FIFOR, Mihai Elemente mitico-rituale în cadrul ceremonialului de naștere 186- română
ENACHE, Ștefan Semnificații mitologice și religioase în balada "antofiță al lui Vioară" culeasă de Costică Ciobanu-Pleniță 195- română
ȘIȘU, Vasile Soarele și luna - mituri și simboluri astrale în cultura populară din județul Mehedinți 202- română
GHERBAN, Elisabeta Motive antropomorfe și zoomorfe în arta populară mehedințeană 211- română
BOSOANCĂ, Ecaterina Contribuții la studiul portului românilor din nord-estul Serbiei 216- română
BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Aspecte etnografice în opera lui Constantin D. Ionescu 224- română
MEILESCU, Cornel Date privind stratigrafia depozitelor pliocene din zona Pietrele Roșii - Husnicioara 230- română
MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
BOTU, Eugenia Specii de Cynipidae semnalate în pădurile din județul Mehedinți 241- română
BOLOLOI, Olimpia Vizita în muzeu - lecție de istorie și patriotism cu elevii de vîrstă școlară mică 249- română
CĂPITĂNESCU, Elena Considerații privind receptarea de către publicul vizitator a unor piese nou introduse în expoziția de vază a secției de istorie 253- română