Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MARCOȘANU, Virgil Cuvînt de deschidere cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea muzeului .7- română
DAVIDESCU, Mișu Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 13- română
PREDA, Constantin Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 23- română
DRĂGUȚ, Vasile Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 25- română
BERCIU, Dumitru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 29- română
POPILIAN, Gheorghe Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 31- română
CEBUC, Alexandru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 33- română
NEGOIȚĂ, Ana Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 35- română
UZUM, Ilie Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 37- română
DACHE, Petre Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 39- română
GAVRILĂ, Simion Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 41- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi date despre locuirea de la km. 865 din Ostrovul Mare 43- română
FLORESCU, Radu Drumurile lui Traian la sud de Carpați în războaiele dacice. O nouă interpretare a imaginilor Columnei lui Traian 51- română
TEODORESCU, Aurel Considerații asupra plasticii arhitecturii romane în perspectiva realizării reconstrucției capului de pod de la Drobeta-Turnu Severin 59- română
BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 63- română
DAVIDESCU, Mișu, STÎNGĂ, Ion Catalogul monedelor descoperite în castelul roman tîrziu de la Hinova 75- română
DAVIDESCU, Mișu Locul și rolul Severinului în cadrul procesului formării statului feudal Țara Românească 103- română
BORONEANȚ, Vasile Cimitirul feudal timpuriu de la Svinița. Km. Fluvial 1004 111- română
BORONEANȚ, Vasile, CRĂCIUNESCU, Gabriel Așezarea și necropola din secolele XIII, XIV de la Ostrovul Mare, km 875 119- română
STUPARU, Constantin Cercetări asupra așezării și necropolei feudale din secolele XIV-XV din comuna Gruia - Mehedinți 135 română
STÎNGĂ, Ion Contribuții privind dezvoltarea economico-socială a Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea în lumina unor descoperiri monetare din județul Mehedinți 145- română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Un document inedit despre Negru Vodă și alt document inedit cu privire la Mihai Viteazul 151- română
PANAIT, Panait Localități mehedințene în cartografia medievală 169- română
SINIGALIA, Tereza Iohann Weiss și monumentele Țării Românești 177- română
IOSA, Mircea, ROMAN, Ștefan Unele aspecte ale vieții țărănimii la începutul secolului al XX-lea în județul Dolj 203- română
DINU, Alexandru Presa din Oltenia și Unirea Transilvaniei cu România 215- română
BAICU, Stelian Șantierul naval Turnu Severin (1893-1914), întreprindere de importanță națională a statului modern român 223- română
PETRIȘOR, Vasile Semnificația și caracteristicile acțiunilor insurecționale din Oltenia (23-31 august 1944) 233- română
CĂRBUNARU, Nicolae Unele aspecte ale luptei maselor populare în județul Mehedinți împotriva dictaturii militaro-fasciste 241- română
BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Locuință țărănească de pe valea superioară a Motrului 247- română
PÎRÎU, Steluța Mutații și schimbări de comportament în funcționarea textilelor decorative și a pieselor de port din județul Tulcea 269- română
BORDEI, Grigore, LĂPĂDAT, Ștefan Contrubuții la cunoașterea arhitecturii populare ,ehedințene de pe Valea Coșuștei. Casa Bărbăcioiu 289- română
JUAN-PREDOI, Constantin Motive antropomorfe pe lările de zrstre din Mehedinți 299- română
BOSOANCĂ, Ecaterina Cîteva observații privind altița cămășilor românești din Mehedinți 311- română
POPESCU-GORJ, Aurelian Date preliminare privind lepidopterele din Insula Ostrovul Mare (Porțile de Fier II) 317- română
GHERBAN, Elisabeta Compoziția ornamentală și cromatica scoarțelor mehedințene 325- română
KESSLER, Eugen Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
GĂLDEANU, Nicolae, MANOLELI, Dan Cîteva elemente caracteristice ale biocenozelor reofile din Valea Tinala, județul Mehedinți 341- română
MURARIU, Dumitru, TORCEA, Ștefan Contribuții la cunoașterea faunei de mamifere din Ostrovul Mare, Mehedinți 347- română
PAVELOIU, Teodor Prezența lui Elephas (Parelephas) trogonteeri (Pohlig, 1885) la Batoți, Mehedinți 355- română
BOTU, Eugenia Colecția de lepidoptere a Secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 365- română
OPRIȘ, Ioan Din istoria ocrotirii monumentelor antice la Drobeta 377- română
BOLOLOI, Olimpia Din corespondența lui Alexandru Bărcăcilă 393- română
DAVIDESCU, Rada Mărturii de prețuire a Liceului "Traian" din Drobeta-Turnu Severin în arhiva Regiunii Porților de Fier 401- română
OLTEANU, Ștefan Damian P. Bogdan la 75 de ani 407- română