Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PLOȘTINARU, Iulian Noile documente de partid și sarcinile ce revin muzeelor și oficiilor pentru patrimoniul cultural național .5- română
TUDOR, Dumitru Versuri stoice din Romula-Malva și Roma .9- română
DRĂGUȚ, Vasile Biserica - culă din Cerneți 17- română
BORONEANȚ, Vasile Probleme ale culturii Schela Cladovei - Lepenski Vir în lumina noilor cercetări 27- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului în Ostrovu Mare 43- română
PREDA, Florentina Tipuri de așezări geto-dacice din Oltenia 59- română
TUDOR, Dumitru Rame de plumb pentru oglinzi din Sicidava 73- română
DAVINESCU, Mișu Săpături arheologice din castrul roman, de la Hinova. Campaniile 1977-1978 77- română
GUDEA, Nicolae Despre granița dintre provinciile romane Dacia și Moesia superior în secolele II-III e.n. 87- română
POENARU BORDEA, Gheorghe, VLĂDESCU, Cristian Castrele de la Praetorium din sectorul de nord al Limesului Alutanus 109- română
STÎNGĂ, Ion Cercetări arheologice în insula Ostrovu Mare - Porțile de Fier II - Comuna Goșoșu, Mehedinți 117- română
UZUM, Ilie Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
BAICU, Stelian Potirul de la Coșuștea 141- română
CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ion Un tezaur de monede feudale din secolele XVI-XVII descoperit în satul Braniște, comuna Vînători, jud. Mehedinți 153- română
MITULESCU, Decebal Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
GROZA, Liviu Legile fundamentale grănicerești 171- română
GRIGORESCU, Olimpia Documente din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier privind istoria orașului modern Turnu Severin 179- română
GRIGORESCU, Olimpia, RĂȚOI, Tudor Matrice sigilare moderne din colecțiile Muzeului Porțile de Fier 187- română
PÎRVULESCU, Mihai Date noi cu privire la evoluția învățămîntului istoric în județul Mehedinți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secoluluiial XX-lea 193- română
PETRIȘOR, Vasile Constantin Popescu, eroul de la Calafat, primul ostaș român cazut în războiul din 1877-1878 199- română
RĂȚOI, Tudor O interesantă piesă din Muzeul Porților de Fier. Drapelul Societății muzicale Doina din Turnu severin 207- română
GROZA, Liviu Date inedite despre participarea generalului Ion Dragalina la realizarea unității naționale 213- română
DEACONU, Luchian Mișcarea muncitoprească din Mehedinți în timpul ocupației germano-austro-ungare din anii 1916-1918 217- română
SMÎRCEA, Doina Din activitatea revoluționară a organizației județenmeUTC Vîlcea în anii 1933-1938 223- română
CĂRBUNARU, N. Participarea forțelor populare mehedințene la înfințarea actului istoric din august 1944 229- română
MATEESCU, Corneliu Prof. Radu Vulpe 237- română
MATEESCU, Corneliu Generalul Nicolae Mavros 239- română
MATEESCU, Corneliu George Cantacuzino 241- română