Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PLOȘTINARU, Iulian Muzeul, cercetarea și educația .5- română
BERCIU, Dumitru Despre formarea poporului român .9- română
BORONEANȚ, Vasile Descoperiri aparținînd culturii Verbicioara din regiunea Porților de Fier 14- română
POGHIRC, Cicerone Etimologia și semnificația toponimului dac Drobeta și relația lui cu formele drui, druete, dărmoz din românește 30- română
CRIȘAN, I. Precizări în legătură cu cronologia ceștii dacice 34- română
DAVIDESCU, Mișu, TUDOR, Dumitru Portul roman de la Drobeta 40- română
RUSSU, I. Titius Ianuarius centurio la Drobeta 47- română
BENEA, Doina Cîteva fragmente de vase votive descoprite la Drobeta 55- română
DAVIDESCU, Mișu, TUDOR, Dumitru Săpăturile arheologice de la castrul roman de la Cătunele (jud. Gorj) 62- română
DAVIDESCU, Mișu Drobeta romano-bizantină și istoriografia românească și străină (partea II-a) 81- română
CIUCĂ, Vasile, TOPORU, Octavian, VOICU, C. Noi descoperiri arheologice în Oltenia 93- română
PETRE-GOVORA, Gheorghe Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII în lumina noilor descoperiri arheologice numismatice 112- română
TUDOR, Dumitru Obiecte de metal din Drobeta, descoperite în săpăturile lui D.C. Butculescu și Gr. Tocilescu 117- română
CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ioan, MUSTAȚĂ, Viorica O monedă bizantină descoperită în jud. Mehedinți 138- română
CHIPURICI, M. Moșiile franților Buzești la Mehedinți în timpul lui Mihai Viteazul 141- română
ROSETTI, Dinu Așezarea românească din sec. XII-XVIII în cuprinsul regale Teth. Fortificațiile de la Veterani. 147- română
ILIESCU, Mircea Biserica domnească din Caracal 154- română
TOTU, Maria Contribuții la studiul unei instituții: Garda națională și orățenească din județul Mehedinți 168- română
STĂNCULESCU, Florea Contribuții privind istoricul învățămîntului în fostul oraș Cerneți din județul Mehedinți pînă în anul 1848 177- română
ISCRU, G. Începutul învățămîntului public la sate în jud. Mehedinți (1838-1848) Mersul învățăturii 185- română
OPRIȘ, Ioan Etape evolutive în definirea științei muzeologice 197- română
COMĂNESCU, Sylviu Evidențierea exponatelor arheologice în muzee prin intermediul luminii 200- română
MATEESCU, Corneliu Din istoria arheologiei românești: Ioan Andrieșescu Evocări: Cezar Boliav, Ștefan Ciuceanu, Grigore Florescu 204- română