Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PLOȘTINARU, Iulian Drobeta - Cuvînt înainte română
ROȘU, Lucian Primrle dovezi ale muncii intenționate descoperite în Europa și legăturile cu România .9- română
COMȘA, Eugen Considerații cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării și Nordul Peninsulei Balcanice 19- română
BERCIU, Dumitru Asupra unor elemente de civilizație geto-dacă și daco-romană și semnificația lor istorică 26- română
VULPE, Radu Rabon, numele antic al pîrăului Drincea 35- română
TUDOR, Dumitru Basilica Castrensis de la Slăveni pe Olt 47- română
MITREA, Bucur Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
ȘTEFĂNESCU, Gheorghe Justiniana Prima și stăpînirea bizantină la Dunărea de Jos în secolul al VI-lea e.n 65- română
ȘREFĂNESCU, Ștefan Româniile populare în concepția lui N. Iorga 71- română
DAVIDESCU, Lucian, PREDA, Constantin Tezaurul monetar descoperit în Ostrovul Șimian (Drobeta-Turnu Severin) 77- română
DIACONU, Luchian Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
BORONEANȚ, Vasile, ROMAN, Petre Locuirea neolitică din Ostrovul Banului de la Gura Văii 117- română
TĂTULEA CORNELIU, Măgărit O nouă locuință geto-dacică descoperită la Cireșu 129- română
BUȘILĂ, Valentina, VULPE, Alexandru Cetatea dacică de la Polovragi 147- română
POPILIAN, Gheorghe Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda - orașul Motru 147- română
STOICA, Onoriu, TOPORU, Octavian Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
BENEA, Doina Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
OLTEANU, Ștefan Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
DAVINESCU, Mișu Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină 187- română
CHIPURICI, N. Moșia Severinului în documente 199- română
PANAIT, Panait Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
MITULESCU, Decebal Contribuții privind activitatea unor meșteri zugravi din Țara Româbnească la sfîrșitul secolului XVII-lea 221- română
BAICU, Stelian Din istoricul Șantierului naval Drobeta-Turnu Severin 229- română
ȘENDRULESCU, Ion Activitatea lui Ion Maiorescu în timpul revoluției de la 1848 239- română
PETOLESCU, Constantin Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
ROMAN, Ștefan Descoperiri dacice la Răzvrata - comuna Ogradena 253- română
GALBENU, Doina Descoperiri arheologice întîmplătoare în jud. Mehedinți 257- română
COMĂNESCU, Sylviu, MATEESCU, Corneliu Metodă și dispozitiv pentru reconstituirea geometrică a gropilor "de bucate" 265- română
ANASTASESCU, Tiberiu, CĂRBUNEANU, Nicolae Un document epigrafic relativ la activitatea lui Tudor Vladimirescu. "Bolovanul" din comuna Balta, jud. Mehedinți 267- română
BERCIU, Ion, DAVIDESCU, Mișu Profesorul și arheologul Alexabdru Bărcăcilă (31-03.1876-6.2.1970) 272- română
MATEESCU, Corneliu Colecționarul Gheorghe Georgescu la 90 de ani 277- română
MATEESCU, Corneliu Profesorul Vasile Gheție la 70 de ani 278- română
MATEESCU, Corneliu Dumitru-Eusebiu Mironescu desenator în serviciul arheologiei 280- română
PAVEL, Anghel, PAVELOIU, Teodor Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
Cuvîntarea tov. Traian Dudaș 307- română
Cuvînt de deschidere rostit de dr. doc. Gh. Ștefan 309- română
ROȘU, Lucian Din istoricul cercetrărilor arheologice privitoare la comuna primitivă , în județul Mehedinți 311- română
FLORESCU, Radu Drobeta pe columna lui Traian 315- română
TUDOR, Dumitru Municipiul roman Drobeta 323- română
DAVINESCU, Mișu Severinul medieval 327- română
COSTEA, Achim Severinul-leagăn al multor glorii spirituale ale poporului Român 329- română
Cuvîntul rostit de M. Davidescu, directorul Muzeului trgiunii Porților de Fier cu ocazia dezvelirii bustului lui Apolodfor din Damasc 333- română