Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Elemente noi privind catalogul așezărilor și descoperirilor culturii eneolitice Sălcuța .5-12 română
BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Vița de vie și vinul. Ipostaze magico-religioase .5-13 română
CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice de la "linia a doua", comuna Bălești, jud. Gorj 13-34 română
CHICET, Isidor Ceremonialul nupțial. Întemeierea prefigurată de inel 14-28 română
PLENICEANU, Florentina Contribuții la cercetarea vararitului în Podișul Mehedinți 29-36 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre plastica culturii Gîrla Mare din Insula Ostrovul Mare 35-41 română
DUMITRESCU, Ionuț Considerații privind bisericile de lemn din Țara Loviștei 37-49 română
BENEA, Doina Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
DUICU IOANA, Gabriela Din arta metalului nord și sud-dunărean - prezențe și valențe - 50-63 română
POPESCU, Sabin Vizita lui Caracalla în Dacia 53-64 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Colecția de texile - port popular a muzeului regiunii Porților de Fier. I Ciupage din Plaiul Cloșani 64-86 română
ȘERBAN, Nicolae Drobeta în epoca post-romană 65-70 română
POPA, Florentina, POPA, Romeo Mărturii documentare privind practicarea comerțului intern în regiunea Oltenia (sec. XIV-XV) 71-82 română
POPA, Romeo Aspecte privind existența ispravnicilor în regiunea Oltenia (mijlocul sec. XVIII-1831) 83-96 română
JUAN-PETROI, Constantin Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian, STOEA, Claudia Viața centrului parohial Samarinești reflectată în documentele protoierei Mehedinți 93-100 română
RUS, Răzvan Situația școlii mehedințene în perioada crizei economice din 1929-1933 97-102 română
FIRESCU, Albinel Mentalul colectiv. Cauză sau consecință a transpormărilor politice, economice și sociale 101-111 română
DINU, Elena Spitalele din Craiova în timpul primului război mondial 103-107 română
RĂȚOI, Tudor Proiectul consolidării capelei și turnului cetății medievale a Severinului (1966) 108-113 română
BOANGIU, Gabriela Contribuții ale folcloriștilor olteni la configurările epistemologice și metodologice ale folcloristicii 112-124 română
GHERBAN, Adina Propuneri de perfecționare a mecanismelor de colaborare intra și interinstituționale din perspectiva pieței culturale. Produsul cultural - bun economic 114-117 română
ENESCU, Chirică Pregătirea resurselor umane pentru valoricarea și promovarea patrimoniului cultural național 118-121 română
TRĂISTARU, Magdalena Din activitatea secției de relații publice, marketing cultural și pedagogie muzeală în anul 2009. Școala de vară - Să redescoperim viața romană de la Drobeta 122-125 română
BOSOANCĂ, Ecaterina, PRISTOLESCU, Aneta Piese din vechea arhivă fotrografică a muzeului Gorjului în patrimoniul muzeului Regiunii Porților de Fier 125- română
SAVU, Ovidiu Vacanța artelor la muzeu - ediția a VI-a 126-129 română
TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2010 130-140 română
BĂLĂCEANU, Maria Cronici plastice, 2011 141-145 română
BOSOANCĂ, Ecaterina Negative și diapozitive alb negru în colecția documentară a secției de etnografie a muzeului Regiunii Porților de Fier 145- română
PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare din depozitul temporar de obiecte medievale al Muzeului Regiunii Porților de Fier 146-160 română