Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MEDELEȚ, Florin Profesorul Marius Moga la cea de-a 80-a aniveersare .5-9 română
COMȘA, Eugen Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 13-18 română
LUCA SABIN, Adrian Contribuții la problema modelelor de cuptoare în cultura Starcevo-Criș 19-24 română
DRAȘOVEAN, Florin Așezarea neolitică de la Satchinez (județul Timiș) 25-48 română
LUCA SABIN, Adrian Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
ANDRIȚOIU, Ioan Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I) 85-117 română
MEDELEȚ, Florin În legătură cu fortificația de pămînt de la Cornești (comuna Orțișoara, județul Timiș) 119-150 română
CHICIDEANU, Ion, ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica Observații asupra unor materiale ceramice inedite de la Dubovac aflate în colecțiile Muzeului Banatului 151-169 română
KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Vînători 171-178 română
RUSTOIU, Aurel Observații privind tipologia și cronologia fortificațiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată 179-187 română
BENEA, Doina Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
NEMETH, Eduard Despre originea etnică a soldaților și veteranilor din Dacia Porolissensis 195-205 română
BOZU, Ovidiu Obiecte creștine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-Vi e.n. 206-214 română
EL SUSI, Georgeta Analiza resturilor de faună din castrul roman de la Hinova (județul Mehedinți) 215-221 română
BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Sud-vestul Romaniei (Banatul) în secolele III/IV-VII - Repere actuale ale cercetării 222-229 română
PÎRVULESCU, Dorina Tezaurul feudal de la Ernesthaza (Banatski Despotovac), secolele XIV-XV 233-244 română
ACHIM, Viorel Districtul Comiat. Contribuție la geografia istorică a Banatului în evul mediu 245-258 română
HAȚEGAN, Ioan Banatul și turcii oromani (1400-1438) 260-272 română
CALINOF, Eleonora Date privind prediile bănpțene din secolul al XVIII-lea 277-296 română
MÎNDRUȚ, Stelian Emanuil Ungurianu. Un manuscris inedit din 1872 297-305 română
DUDAȘ, Vasile Voluntari bănățeni în armsata română în anii primului război mondial 306-326 română
RUSTOIU, Aurel, TURC, Corina Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 328-335 română
NEUMANN, Victor Banatul secolului al XVIII-lea: o stare de civilizație a Europei central-sud-orientale 336-351 română
MEDELEȚ, Florin Contribuții privind începuturile muzeologiei în Banat 352-356 română
MUREȘIANU, Ion Semnificația unor afirmări culturale românești din trecutul Banatului 357-366 română
OPRIȘ, Ioan Istorie și turism - o abordare necesară 367-375 română
DUMITRAȘCU, Sever Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic și micromonografic 376-387 română
ROȘIU, Liliana De la monument la ansamblu istoric. Lucrări de conservare în județul Timiș 388-399 română
DUDAȘ, Vasile Colectivul secției de istorie a muzeului Banatului în anii 1979-1989 403-403 română
DUDAȘ, Vasile Studii și comunicări publicate de membri ai secției de istorie (1979-1989) 403-407 română
MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1980-1989 408-411 română
ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului în perioada 1979-1989 412-414 română
IGNATOAIE, Elena Creșterea patrimoniului secției de istorie în anii 1979-1989 415-416 română