Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DUMITRAȘCU, Sever "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții. Arheologie și istorie .7-16 română
HAȚEGAN, Ioan Structuri autohtone și alogene în Banatul Medieval 17-47 română
ROZKOS, Pavel Contribuție la istoria colonizării "pemilor" în Banat 48-57 română
NEUMANN, Victor Istoria evreilor din Banat în secolul al XVIII-lea (I) 58-67 română
POPESCU, Dan Frămîntări și mișcări țărănești în Banat în primele decenii ale secolului al XIX-lea 68-79 română
ZĂNESCU, Alexandru "Cronica meteorologică" a familiei Lungu din Beriște (1861-1891) 80-102 română
PÎRVULESCU, Dorina O ipoteză privind activitatea zugravului Stan în Banatul secolului al XVIII-lea 103-110 română
ȘEPTILICI, Raoul Matrice sigilară a generalului Gheorghe Magheru 111-113 română
LUCHESCU, Gheorghe Lugojul și anul revoluționar 1848 114-127 română
DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de către emigranții ardeleni și bănățeni din S.U.A. în vederea constituirii unei legiuni române 128-143 română
GIURAN, Valeriu Momente din activitățile regimebntului 5 vînători din garnizoana Timișoara în cel de al doilea războiului mondial, campania de est, în perioada 22 iunie 1941 - 3 martie 1942 144-172 română
RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a Frontului Plugarilor în periOada 1944-1946 173-186 română
KUKUCS, Lajos Ormos Sigismud: der sudungarische historische verein in Temeswar und das Museumswesen im Banat (1872-1919) 191-201 germană
KISS, Andrei Ormos Zsigmond și Societatea de Științele Naturale din Timișoara 202-206 română
MIKLOSIK, Elena Ormos Zsigmond și relațiile sale cu intelectualii vremii 207-215 română
TOMA, Nicoleta Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
CHISU, Ștefan Cultura tradițională românească - temei al unității naționale 228-234 română
KACSO, Carol Civilizația primei epoci a fierului în Sud-Vestul României - Gumă M 237-246 română
DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de secția de istorie a Muzeului Banatului - 1994 249-250 română
MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului - 1994 251-251 română
RÎMNEANȚU, Vasile Creșterea patrimoniului secției de istorie în anul 1994 252-254 română
MEDELEȚ, Florin Horațiu Crișan (1928-1994) 257-259 română