Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
SZENZMIKLOSI, Alexandru, TINCU, Sorin Verbicioara discoveries in Hunedoara .11-21 engleză
ARDELEANU, Marius, SAVA, Victor Observații asupra unei achiziții a complexului muzeal Arad 23-31 română
PROTASE, Dumitru Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română
FLUTUR, Alexandru Cărămizile ștampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad și Sînnicolau Mare 63-67 română
ȘEPTILICI, Raoul Monede barbarizate de secolul al IV-lea, din bronz, din descoperiri izolate în Banat 69-76 română
DOMOCOȘ, Vasile-Bogdan Bijuterii monetare la barbarii din Dacia și Pannonia 77-80 română
OPREANU, Coriolan Medalionul cu maști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilagysomlyo). Precizări iconografice și influențe culturale 81-111 română
TĂNASE, Daniela Despre artizanii metalelor în izvoarele scrise din zorii evului mediu 115-121 română
BOLDEA, Ligia Un secol din evoluția unui domeniu feudal al Banatului de Cîmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia 123-134 română
MAGINA, Adrian Un nobil sîrb în Banatul secolului al XV-lea, Milos Belmuzevic 135-142 română
MAGINA, Livia Dreptul de tîrg și procesul de irbanizare. Cazul Felnac 143-148 română
ȚIGĂU, Dragoș Studenți din Timișoara la școli și universități europene (1730-1850) 151-171 română
GLĂVAN, Ciprian, MARCOV, Zoran Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecția Muzeului Banatului 173-183 română
DUDAȘ, Vasile O personalitate marcantă a Banatului Lucian Georgevici (1875-1940) 185-192 română
OARCEA, Felicia Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 193-204 română
ARDELEAN, Radu Viziunea lui Atanase Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor 205-226 română
TOMA-DEMIAN, Nicoleta Augustin Weber (1833-1909) 227-240 română
MOSCOVICI, Ionela Banatul în așteptarea pacii. Premisele unei misiuni franceze 241-250 română
DEHELEANU, Adrian Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică 251-257 română
RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea primăriei Timișoara în anul 1933 259-274 română
TOMONI, Dumitru Adunările generale ale regionalei "Astra Bănățeană" (1937-1948) 275-283 română
PREDA, Sînziana A doua conflagrație mondială, între document scris și memorial 285-289 română
PĂIUȘAN, Radu Activitatea Uniunii Patrioților în Banat în anul 1944 291-301 română
FAUR, Antonio Organizațiile Partidului Național Țărănesc-Maniu din Bihor (1944-1946) 303-325 română
NARAI, Eusebiu Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (I) 327-344 română
STANCIU, Cezar Jivkov și Dej între prietenie și interese. Relațiile romano-bulgare după al doilea răuboi mondial (1948-1964) 345-353 română
MILIN, Miodrag Sîrbii din România sub imperiul "limnii de len" de la "Iuda" Tito lu "Genialul" Stalin spre jaloanele comunismului autohton 355-364 română
KISS, Hedy Antimise - analiză iconografică 367-377 română
TIMOC, Călin Cioroiul Nou - Bondoc Dorel 381-282 română
KAKUCS, Lajos Textile istorice din colecția Muzeului Banatului Timișoara, secolele XVIII-XIX 382-286 română