Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BĂLTEAN, Ion, GLIGOR, Mihai, SĂSĂRAN, Emanoil, TĂMAȘ, Călin Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia - Lumea Nouă .9-29 română
SPASIC, Milos Horizontal and vertical communication axis in the middle and late eneolithic 31-44 engleză
SAVA, Victor Situri ale finalului epocii cuprului din Cîmpia de Vest 45-80 română
GOGÎLTAN, Florin Fortificațiile tell-urilor epocii bronzului din bazinul carpatic. O privire generală 81-100 română
ARDEVAN, Radu Cu privire la o gemă din colecția Brukenthal 101-105 română
FLUTUR, Alexandru, RUSCU, Ligia Eine griechische inschrift auf einem gefass von Berzovia 107-111 germană
SZENTMIKLOSI, Alexandru, TIMOC, Călin Cîteva date despre ceramica descoperită la Foeni-Seliște (jud. Timiș) 113-134 română
BOLDEA, Ligia Nobili și cnezi bănățeni - noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450) 135-154 română
MAGINA, Adrian Albertus Archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale și cele spirituale 155-170 română
ȚEICU, Dumitru Notes concernant les debuts du monastaire Saint George de la Vallee de Bîrzava 171-185 franceză
FENEȘAN, Costin Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română
ȚIGĂU, Dragoș Familia nobililor Vaida în secolele XVI-XVII 199-220 română
REININGER, Alice Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (2.teol) 221-270 germană
DEMȘEA, Dan Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română
ARDELEAN, Radu Istoria presei într-o scrisoare - Valeriu Braniște către Mihail Gașpar - 279-288 română
TOMONI, Dumitru Contribuții bănățene la Marea Unire 289-299 română
DEHELEANU, Adrian Organizarea aviației române în primul deceniu interbelic 301-307 română
NARAI, Eusebiu Aspecte privind situația minorității germane din județele Caraș și Severin în 1944-1948 309-332 română
FAUR, Antonio Considerații cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 și 1946 de către Lucrețiu Pătrățcanu, ministru de justiție 333-341 română
RÎMNEANȚU, Vasile Renașterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timișoara în anul 1950 343-357 română
DUDAȘ, Vasile Ștefan Frecot 359-363 franceză
KISS, Hedy Antimisul grecesc de la 1733 365-379 română
PÎRVULESCU, Dorina Catalog. Icoane și uși împărătești din Banat 381-413 română
MIKLOSIK, Elena Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central și model local în părțile bănățene ale austro-ungariei 415-430 română
BRATU, Lava Momente din istoria învățămîntului muzical interbelic reflectate în presa timișoreană 431-447 română
PANTAZI, Adriana Studiu de istoria artei și cronică plastică în publicistica timișoreană interbelică 449-468 română
ȚEICU, Dumitru Timișoara în amurgul evului mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric - Drașovean F., Feneșan C., Fluture Al., Szentmiklosi Al., Kopeczny Z., Kiss H., Șeptilici R, Dinu N. 471-472 română
BOLDEA, Ligia Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII) 473-477 română