Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IGNAT, Doina An overview of the Neolithic of Crișana 13-33 engleză
LAZAROVICI, Gheorghe The main problems of the cultural complex CCTLNI 35-52 engleză
LUCA SABIN, Adrian Aspekten des Neolithikums und des aneolithikums aus dem Suden und Sudwesten Siebenburgens 53-74 germană
MANTU CORNELIA, Magda Relative and absolute chronology of the Romanian Neolithic 75-105 engleză
NEAGU, Marian La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines pratiques magico-rituelles 107-132 franceză
NICA, Marin Die mesolithischen und neolitischen kulturen olteniens im kontext des mittel-und Sudosteuropaischen Neolithikums 133-160 germană
BELDIMAN, Corneliu Industria materiilor dure animale în așezarea neolitică timpurie de la Dudeștii Vechi (jud. Timiș) 163-113 română
EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor de faună din așezarea neolitică tîrzie de la Sîandrei (jud. Timiș) 193-204 română
RIȘCUȚA, Nicolae Materiale arheologice preistorice aflate în colecția veche a Muzeului din Deva 205-228 română
GOGÎLTAN, Florin Uber die fruhbronzezeitlichen beile und axte im Banat 229-251 germană
ROGOZEA, Petru, SFETCU, Octavian Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Silagiu (or. Buziaș, jud. Timiș) 253-259 română
SCHUSTER, Cristian Despre reprezentări în lut ars ale piciorului uman din bronzul românesc 261-278 română
URSUȚIU, Adrian An early Iron Age clay Pintadera from Bernadea, Mureș County 279-286 engleză
MĂNDESCU, Dragoș Interferențe artistice și perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Latene 287-292 română
MEDELEȚ, Florin Dacia protoistorică și familia simuliidelor 293-298 română
NEMETI, Irina, NEMETI, Sorin Imagini divine în arta Daciei preromane. Problema prototipului zeităților "danubiene" 299-324 română
RUSTOIU, Aurel Grupa răsăriteană a podoabelor dacice (un studiu privind relațiile inter-regionale în Dacia preromană în sec. I î.e.n. - I e.n.) 325-364 română
FLUTUR, Alexandru Săpăturile arheologice din castrul Bersobis - campaniile din anii 1998-1999 365-372 română
FLUTUR, Alexandru Despre două ștampile tegulare de la Tibiscum 373-376 română
TIMOC, Cătălin Itureenii în provincia Dacia 377-386 română
NEMETH, Eduard Die sudwestliche grenze der romischen provinz dakien. Allgemeine bemerkungen 387-392 germană
OPREANU, Coriolan Raetia, Pannonia și Dacia în vremea lui Gallienus 393-406 română
BÎRCĂ, Vitalie Arcurile și săgețile sarmaților 407-449 română
ȚEICU, Dumitru Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul Montan în secolele III-IV 451-471 română
TOMA-DEMIAN, Nicoleta Un lot de monede romane tîrzii de la Pojejena, județul Caraș-Severin 473-489 română
MARE, Mircea Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate la Timișoara-Freidorf între anii 1994-1998 491-513 română
BEJAN, Adrian Habitatul rural de sec. III/IV - VII/VIII din spațiul actual românesc. Metodologia cercetării (I) 515-534 română
MUNTEAN, Marius Determinarea antropologică a scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Timișoara - Cioreni (sec. X. d. Chr.) 535-553 română
GALL, Ervin, TĂNASE, Daniela Piese de podoabă din secolelele X-XI descoperite la Beba Veche (jud. Timiș) 555-576 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru Un inel de Tîmplă din aur de la Foeni jud. Timiș (sec. XI-XII) 577-587 română
ȚUȚUIANU, Daniel Spade medievale descoperite la Simeria Veche (jud. Hunedoara) 591-600 română
ȘIPOȘ, Ibolya Aspecte social-politice din districtul Lugoj la jumătatea secolului al XVIII-lea 601-619 română
ARDELEAN, Radu Orizont de așteptare în istoriografia bănățeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea - studiu de caz - 621-632 română
PETROMAN, Cornel Procesul de presă intentat lui Valeriu Braniște de către autoritățile ungare, decembrie 17894 633-639 română
MUNTEANU, Ioan Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea 641-658 română
DUDAȘ, Vasile De l'activite diplomatique de la Roumanie aux annees de la neutralite (1914-1916). Le memoire adresse par George Diamandy a Raymond Poincare - le president de la France 659-670 franceză
TOMONI, Dumitru Adunările generale ale Astrei în Banat după Marea Unire 671-677 română
RÎMNEANȚU, Vasile Demersurile diplomației românești pentru recuperarea bunurilor de patrimoniu ridicate de trupele sîrbești din Banat în 1919 679-686 română
RÎMNEANȚU, Vasile Relațiile bisericești româno-sîrbe în perioada 1930-1940 687-703 română
GIURAN, Valeriu Aspecte privind acțiuni de luptă în spațiul aerian din Banat, în special sectoarele Timișoara și Lugoj, precum și unele activități de apărare pasivă (protecție civilă) în cel de al doilea răuboi mondial, în perioada lunilor septembrie și octombrie 1944 705-711 română
ARJOCA, Valeria Cartea străină din secolul XVII din Colecția Bibliotecii Muzeului Banatului 715-728 română
GIURGIU, Rodica Vasile Ijac și creația sa scenică 729-738 română
MICU, Daniela Bibliografia Banatului în publicațiile Muzeului Banatului între anii 1923-1998 739-792 română
COMȘA, Eugen The alphabet Versus the Godes - Shlain Leonard 795-802 română
NEMETH, Eduard Viața municipală în Dacia Romană - Ardevan Radu 803-805 română
NEMETI, Sorin Cultele orientale în lumea romană - Turcan Robert 807-809 română
NEMETI, Sorin Roma. Politică și aculturație. Introducere la problema romanizării 811-812 română
CEDICĂ, Valentin Colectivul secției de istorie a Muzeului Banatului în anii 1998-1999 815-815 română
CEDICĂ, Valentin Studii publicate de membrii secției de istorie în anul 1998 816-816 română
MICU, Daniela Manifestări științifice și activitatea expozițională a secției de istorie în anii 1998-1999 817-818 română
MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 1998 819-820 română
CEDICĂ, Valentin Creșterea patrimoniului secției de istorie a Muzeului Banatului în perioada 1998-1999 821-821 română
DEMIAN, Nicoleta Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 1998-1999 822-823 română
ARJOCA, Valeria Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții în perioada 1998- 1999 824-829 română