Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DRAȘOVEAN, Florin Cuvîntul la deschiderea festivă a manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la înfințarea Muzeului Banatului 13-27 română
ROȘIU, Liliana Amenajarea castelului Huniazilor din Timișoara ca muzeu al Banatului 31-46 română
OPREA, Valeria, OPREA IOAN, Virgiliu Contribuții în domeniul biologiei ale cercetătorilor timișoreni în periodicul Muzeului Banatului din Timișoara 47-50 română
GAGA, Lidia, GOLOGAN, Aristida Cronica Secției de Etnografie 1974-1997 51-56 română
AGACHE, Liliana, IUGA, Liliana, OBRAD, Reghina Laboratorul zonal din Timișoara. 22 de ani de activitate în sjlujba patrimoniului cultural 57-69 română
CIOBOTARU, Dan Plastica neolitică din așezarea de la Foeni - Sălsș (jud. Timiș) 73-82 română
LAZAROVICI, Gheorghe Plastica monumentală la Parța 83-92 română
DRAȘOVEAN, Florin, MARIȘ, Tiberiu Așezarea neolitică tîrzie de la Zlaști (jud. Hunedoara) 93-119 română
COMȘA, Eugen Ocupațiile comunităților culturii Vinca din banat și din Oltenia 121-127 română
EL SUSI, Georgeta Studiu preliminar al resturilor de faună din așezarea neolitică de la Parța - Tell II (județul Timiș) 129-151 română
IERCOȘAN, Neța, LUCA SABIN, Adrian Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
MUNTEAN, Marius Consuderații antropologice asupra unor fragmente osoase provenite din morminte tumulare din Eneolitic 167-170 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Aria de formare și răspîndire a culturii Verbicioara 171-182 română
ROGOZEA, Petru Repertoriul localităților cu descoperiri aparținînd grupul cultural Balta Sărată din epoca bronzului 183-196 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru Cîteva morminte plane de incinerație de la sfîrșitul epocii bronzului din hotarul comunei Voiteni 197-207 română
CEDICĂ, Valentin Descoperiri din prima epocă a fierului făcute la Sînnicolau Mare (jud. Timiș) (fragmente ceramice din Colecția Kuhn) 209-214 română
FERENCZ IOSIF, Vasile Cele mai timpurii descoperiri celtice din Sud-Vestul Transilvaniei 215-226 română
NEMETH, Eduard Două antefixe romane de la Berzovia 227-232 română
BENEA, Doina Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
GREC, Marius Urme de încălțăminte pe materialul tegular din castrul de la Potaissa 241-250 română
TĂNASE, Daniela În legătură cu unele grafmente ceramice descoperite la Timișoara - Pădurea Verde în 1956 251-261 română
DUMITRAȘCU, Sever Ulfila și germanitatea 263-283 română
MARE, Mircea Rituri și rutualuri de înmormîntare în Banatul românesc între secolele IV-IX 285-306 română
MEDELEȚ, Florin O descoperire de factură avară la Sînnicolau Mare (jud. Timiș) 307-316 română
MUNTEAN, Marius Determinarea antropologică a unui craniu din perioada prefeudală (sec. VII-VIII) gîsit la Sînnicolu-Mare (jud. Timiș) 317-321 română
BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Dudeștii-Vechi - Pusta Bucova, necropola și morminte de ănhumație din secolele VI-XII (I) 323-338 română
MUNTEAN, Marius Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria Veche (jud. Hunedoara) 339-372 română
PINTER, Zeno-Karl Spade medievale din colecția Muzeului Banatului din Timișoara (sec. X-XIV) 373-380 română
BORONEANȚ, Vasile, HUGEL, Peter, HUREZAN, Pascu Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad) și din partea de SV a Masihului Highiș 381-389 română
HAȚEGAN, Ioan Vlad Țepeș și Pavel Chinezu în pultele antiotomane din anii 1475 și 1476 393-406 română
SUBI, Ana Medievalul punitiv și domnia românească 407-416 română
GROZA, Liviu Documente mai puțin cunoscute despre asediul și cucerirea Timișoarei de către Eugeniu de Savoya în octombrie 1716 417-429 română
CALINOF, Eleonora Tortura în Banat (1770-1776) 431-470 română
FIRCZAK, Gheorghe Luminism și rancmasonerie în Transilvania secolului al XVIII-lea 471-476 română
NEGRESCU, Marlen Repere legistative privind administrația comitatului Timiș la sfîrșitul secolului al XIX-lea 477-480 română
AMZA, Cornel Sprijinul avordat de banca "Făgețana" din Făget societăților și instituțiilor culturale din zona Făgetului 481-485 română
RUDEANU IOAN, Octavian Un bănățean - protosincel la Budapesta: Ghenadie G. Bogoeviciu 487-491 română
MUNTEANU, Ioan, MUNTEANU, Rodica The evolution of the population of the historical Banat at the beginning of the 20th century 493-504 engleză
MORAR, Nicolae Aspecte privind problema evreiească în prima jumătate a secolului XX în Transilvania și Banat 505-510 română
RÎMNEANȚU, Vasile Relațiile bisericești româno-sîrbe în perioada 1919-1929 511-526 română
NARAI, Eusebiu Activitatea P.S.D. din județul Caraș în perioada: Noiembrie 1946 - Decembrie 1947 527-532 română
ȘEPTILICI, Raoul Moneda romană republicană din colecția Muzeului Banatului 535-608 română
BASARAB, Maria Istorie și cultură în predosloviile cărților vechi românești 609-615 română
MEDELEȚ, Florin Toponimie din Banat - mici precizări și corecturi - 617-621 română
GIURGIU, Rodica Începuturile teatrului liric în Timișoara (pănă la înfințarea Operei Române din Timișoara) 623-646 română
MUREȘAN, Augustin Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
DASCĂL, Natalia Documente privind istoria orașului Timișoara în colecțiile Muzeului Județean Arad 653-663 română
MEDELEȚ, Florin Copacul de fier din Timișoara 665-672 română
IUGA, Liliana Conservarea și restaurarea "copacului de fier" din Timișoara 673-678 română
FOTA, Alexandru Executarea unei replici a "pomului de fier" (al breslelor) din Timișoara 679-686 română
FLUTUR, Alexandru Reamplasarea lapidariului roman de la muzueul Banatuluio 687-694 română
NEMETH, Eduard Excavations at south shields roman fort - Bidwell P., Speak Stephen 697-700 română
DRAȘOVEAN, Florin, MUNTEAN, Marius, ȚEICU, Dumitru Cîteva clarificări ale unor clarificări privind cercetările de la Hodoni (jud. Timiș) din anii 1959-1960" … și cîteva ceva despre un op 701-706 română
DUDAȘ, Vasile Colectivul secției de istorie a Muzeului Banatului 709-709 română
DUDAȘ, Vasile Studii publicate de membrii secției de istorie în anul 1997 710-710 română
Manifestări științifice in Muzeul Banatului 711-711 română
Activitatea expozițională din Muzeul Banatului 711-711 română
MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 1997 712-712 română
Creșterea patrimoniului secției de istorie 713-713 română
TOMA, Nicoleta Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 1995-1997 714-716 română
ARJOCA, Valeria Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții în perioada 1997-mai 1998 717-725 română
DUDAȘ, Vasile Fondul documentar Marius Moga 726-726 română
DRAȘOVEAN, Florin Marian Gumă (1951-1998) 727-731 română