Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DRAȘOVEAN, Florin Some remarks concerning the Turdaș and Tăuălaș Groups .7-9 engleză
ROGOZEA, Petru Scurte considerații despre inelele de buclă ("lockenring"-uri) din Banat .11-20 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru Trei celturi inedite din Banat 21-25 română
MUNTEAN, Marius Considerații antropologice asupra unor oase calcinate provenite dintr-o necropolă de la Voiteni, județul Timiș, datată la sfîrșitul epocii bronzului 27-30 română
PETRESCU, Sorin Descoperirile aparținînd epocii fierului în peșterile din Munții Aninei 31-45 română
EL SUSI, Georgeta Resturile de faună dontr-o locuință hallstattiană de la Remetea Mare - Gomila lui Gabor (județul Timiș) 47-53 română
BAKIC, Ljiljiana Findings of coins from the Romasnian Part of Banat region in the collection of the national Museum in Vrsac 55-61 engleză
MEDELEȚ, Florin Zona Porților de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaș și Orșova pe malul românesc al Dunării 63-74 română
NEMETH, Eduard Die romanisierung in den auxiliartruppen aus dem sudwesten Dakiens 75-78 română
ARDEȚ, Lucia O protomă dionisiacă descoperită la Tibiscum 79-81 română
ARDEVAN, Radu, GUDEA, Nicolae, TOMA, Nicolae Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec IV p. Chr.) 83-112 română
MARE, Mircea Tipuri de locuințe din Banat între sec. IV-IX d. Hr. 113-138 română
BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Dudeștii-Vechi - Pusta Bucova, necropola și morminte de ănhumație din secolele VI-XII (I) 139-158 română
MUNTEAN, Marius Determinarea antropologică a unor schelete provenite dintr-un cimitir descoperit în comuna Satchinez, județul Timiș, datat în secolele XVII-XIX 159-176 română
HAȚEGAN, Ioan, SAVULOV, Lucia Banatul medieval 179-216 română
SIPOS, Ibolya Rolul banului de Caransebeș-Lugoj Petru Petrovici în cadrul luptelor interne din Transilvania de la mijlocul secolului al XVI-lea 217-233 română
PETROVICS, Istvan Foreign ethnic groups and urban development in medieval Hungary: the case of Temesvar 235-245 engleză
CALINOF, Eleonora Date privind romanii din Jamu Mare (sec. XVIII - începutul sec. XIX) 249-274 română
MOGA, Marius File din istoria Banatului - pe marginea unor documente din 1741 - 275-305 română
FENEȘAN, Costin Mărturii despre cnezii și obercnezii din jurul Timișoarei la mijlocul secolului al XVII-lea 307-314 română
GRĂDINARU, Virgil Cîteva considerații referitoare la populația Banatului în anul 1825 315-325 română
MÎNDRUȚ, Stelian Contribuții documentare privind revoluția de la 1848 în Banat (martie-iunie) 327-349 română
WALLNER BĂRBULESCU, Luminița Asociaționismului teatral - Comitetul filial Lugoj al Societății pentru fond de teatru român 351-357 română
DEMȘEA, Dan Constantin Missici în mișcarea națională - contribuții documentare 359-368 română
TOMONI, Dumitru "Astra bănățeană" - în perioada 1937-1948 369-381 română
RUSNAC, Mircea Procesul intentat liderilor sîrbi "titoiști" (1950) și implicațiile sale 383-395 română
RUSNAC, Mircea Procesul intentat conducătorilor bisericii romano-catolice din Banat (1951) și locul său în campania antireligioasă a regimului comunist 397-413 română
COLTA, Elena Cîteva tipărituri ocazionale timișorene identificate în gosta colecție bibliofilă Janos Vasarhelyi din Arad 415-427 română
RÎMNEANȚU, Vasile Aspecte ale vieții economice și politice din judeșul Severin în perioada 1944-1946 429-449 română
OPRESCU, Ion, OPRESCU, Marcela Restaurarea și conservarea monumentului "Sfînta Treime" 453-464 română
ȘEPTILICI, Raoul Catalogul monedelor principatului Transilvaniei. Colecția ing. Constantin Orghidan - Velter Ana-Maria 467-468 română
ȘEPTILICI, Raoul Az erdelyi fejedelemseg penuverese - Huszar L. 469-470 română
RANCU, Dacian Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu D. 471-472 română
RANCU, Dacian Hodoni, locuirile neolitice și necropola medievală timpurie - Drașovean F., Țeicu D., Munteanu M. 473-474 română
BĂDESCU, Tatiana, DUDAȘ, Vasile Activitatea expozițională desfășurată de către colectivul secției de istorie a muzeului Banatului în perioada 1995-1996 477-478 română
MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1995-1996 479-480 română
ARJOCA, Valeria Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții în perioada 1996-februarie 1997 481-486 română
MEDELEȚ, Florin Marius Moga (1913-1996) 487-488 română