Apulum, XXXVIII-1, anul 2001, seria arheologie

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Muzeul Național al Unirii - Alba Iulia
  • Titlu publicație: Apulum
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, MACKLIN, Mark, MCSWEENEY, Katklen, PAYTON, Robert Mormintele mezolitice din aria III de la Schela Cladovei .1-7 română
CIUTĂ, Marius Contribuții la cunoașterea celui mai vechi orizont al Neoliticului timpuriu din România: Cultura Precriș (II) .9-26 română
LUCA SABIN, Adrian Cercetări arheologice la Oradea - Salca… și cîteva probleme legate de cultura Salca-Herpaly 27-83 română
GLOGOR, Adrian Sondaje arheologice în așezarea aparținînd bronzului timpuriu de la Livezile - "Dealul Sîrbului (jud. Alba) 85-105 română
PLANTOS, Cristinel, POPA, Cristian Asupra vaselor ceramice canelate și fațetate din cea de a doua epocă a fierului de pe teritoriul României 107-128 română
FERENCZ, Diana, FERENCZ IOSIF, Vasile Materiale celtice inedite păstrate în colecțiile muzeului din Deva 129-136 română
BENEA, Doina Relațiile dintre Dacia și Moesia Superior în timpul împăratului Traian (II) 137-146 română
POP, Constantin Corpus al bronzurilor figurate din Dacia romană: considerații generale 147-160 română
GUDEA, Nicolae Despre statuetele de marmură reprezentînd pe Iomd dun tenplul de la Porolissum. Contribuții la arta provincială din Dacia Romană 161-187 română
BĂLUȚĂ, Cloșca, PISO, Ioan Trei inscripții din Apulum 189-192 română
BĂLUȚĂ, Cloșca Sanctuarul zeilor Lares de la Apulum 193-198 română
BĂLUȚĂ, Cloșca Statuia unui legionar roman la Apulum 199-202 română
CIOBANU, Radu Sarcofagul pictat de la Apulum 203-207 română
GUDEA, Alexandru, PAPUC, Ionel Fauna din templul lui Liber Pater de la Apulum I. Oase ale scheletului apendicular provenite de la mamifere 209-234 română
MOGA, Vasile Însemnări arheologice 235-239 română
RODEAN, Nicolae Piese de mozaic roman din colecțiile Muzeului Bruchenthal 241-249 română
SUCIU, Viorica Noi descoperiri monetare în județul Alba 251-260 română
SCROBOTA, Paul, TAKACS, Matilda Contribuții la repertoriul numismatic al județului Alba 261-263 română
BIRTZ, Mircea Considerații pe marginea unui fragment ceramic din sec. II A.D. 265-267 română
CIUGUDEAN, Horia, DRAGOTĂ, Aurel Cercetări arheologice la Alba Iulia-Pîclișa: descoperirile hallstattiene și medievale-timpurii (Campania din anul 2000) 269-288 română
BRÎNDA, Dănuț, DRAGOTĂ, Aurel Necropola medieval timpurie de la Alba Iulia - str. Arhim. Iuliu Hossu (fostă Brîndușei) săpăturile de salvare din anul 1999 289-318 română
BOROFFKA, Nicolaus, PINTER, Zeno-Karl Necropola de tip Ciumbrud de la Orăștie - "Dealul Pemilor", punct X8 319-346 română
GUDEA, Alexandru Romische tierhaltung und tierzucht. Eine synthese aus srchaozoologischerr untersuchung und schriftlich-billicher uberlieferung - Peters Joris 347-349 română
PROTASE, Dumitru Tezaure monetare din Dacia romană și postromană 349-352 română
CIUGUDEAN, Horia European Societatis in the Bronze Age - Harding F.A. 352-354 română