Aluta, anul 1972

  • Anul publicației: 1972
  • Publicată de: Muzeul Național Secuiesc
  • Titlu publicație: Aluta
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
KISGYORGY, Zoltan Adatok a Viviparu-nem ismeretehez .3-12 maghiară
KOVACS, Alexandru, SAMSON, Petre Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
RĂDULESCU, Costin Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
KRISTO, Andrei Date cu privire la evoluția reșelei hidrografice a Oltului superior în Depresiunea Ciucului 27-40 română
KALMAN, Laszlo Noi contribuții la cunoșterea macromicetelor din R.S. România 41-60 română
RACZ, Elisabeta, RACZ, Gabriel Erdovidek floraja Benko Jozsef (1740-1814) kezirataiban 61-69 maghiară
KOVACS, Andrei Flora vasculară din îmrejurimile orașului Tg. Secuiesc (județul Covasna) 71-103 română
CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Sandor Reprezentanții superfamiliei Pyraloidea din colecția L. Dioszeghy de la Muzeul Sf. Gheorghe 105-116 română
KOVACS, Alexandru A spsiszentgyorgyi muzeum termestetrajzi osztakya 117-126 maghiară
KONYA, Adam Kovaszna megye eghajlati jellemzese 127-136 maghiară
FORIS, Pal Adatok ay erdelyi ferykepezes tortenetehez 137-153 maghiară
KOCSIS, Lajos Cercetări asupra materialului antropologic cu leziuni stomatologice din feudalismului timpuriu descoperite în județul Covasna 155-161 română
KOCSIS, Lajos A dento-maxillaris , vagy ragoszervek betegsegeinek nyiomai regeszeti asatasi leletanyagban 163-169 română
LUDMANN, Toma, SZOCS, Huba Despre noțiunile de sensibilitate și precizie 171-178 română
AIRINEI, Ștefan, PRICĂJAN, Artemiu Corelații între structura geologică profundă și aureola mofetică din județul Covasna cu privire la zonele de apariție a apelor minerale carbogazoase 181-193 română
HARKO, Iosif Fluctuația debitului de apă în raport cu variația precipitațiilor la izvoarele de ape minerale de la stațiunile Malnaș-Băi și Bodoc din județul Covasna 195-207 română
TOVISSI, Iosif Contribuții biostratigrafice la vîrsta erupțiilor de bayalt din regiunea comunei Hoghiz (Perșanii Centrali-Vestici) 209-218 română
PERJESSY, Iuliu Fenomene postvulcanice din Valea Pîrîului Șugaș 219-224 română
IANCU, MIHAI Masivul Bodoc - Considerații geomorfologice 225-231 română
IANCU, MIHAI, IELENICZ, Mihai Munții și depresiunea Întorsura Buzăului - Contribuții la studiul geomorfologic 233-240 română
KRISTO, Andrei Unele probleme privind delimitarea și denumirea unităților de relief din depresiunile intracarpatice ale Oltului superior 241-247 română
TOVISSI, Iosif Schimbările albiei Oltului la extremitatea de sud a Munților Baraoltului 249-259 română
MIHAI, Elena, TEODOREANU, Elena Frecvența inversiunilor de temperatură în Depresiunea Tg. Secuiesc 261-269 română
BINDER, Pavel Date geografico-istorice referitoare la pasurile și plaiurile transcarpatice din județul Covasna 271-282 română
CSORJA, Elisabeta Însemnări privind populația orașului Covasna 283-288 română
GAZDA, Laszlo A sepsiszenzgyorgyi "Olt" textilgyar munkaeroelltasanak nehany problemaja 289-303 maghiară
KISGYORGY, Zoltan Evoluția exploatărilor de lignit în bazinul Baraolt 305-315 română
TEMPFLI, Maria A korszeru ellenorzes nehany problemaja 317-328 maghiară
KONYA, Adam Kovaszna megye idegenforgalmi ovezetei 329-334 maghiară