Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ILIE, Mircea O nouă unitate supratectonică: Pînza Rucar - Dîmbovicioara .9-16 română
BĂCANU, Ion, COTEȚ, Vasile, MACAROVICI, Neculai Scurte observații geologo-geomorfologice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș - Schitu Golești 17-23 română
ILIE, Mircea Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi 25-32 română
GRUIA, Lucian Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere (I) 33-40 română
GRUIA, Lucian Contribuții la cunoșterea algelor din Bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz (II) 41-58 română
RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
MOHAN, Gheorghe Contribuții la cunoșterea fam. Fabroniaceae din brioflora României 77-86 română
CREMENEANU, Gheorghe, GIOSANU, M., HERA, Cristian, STANCU, Radu, VĂLUȚĂ, Gheorghe Rezltate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grîi și porumb pe solul podzolic de la Albota - Argeș 87-93 română
FALCĂ, Marin Specii de proture din rezervația științifică a Parcului Național Retezat 95-99 română
FALCĂ, Marin Considerații asupra structurii numerice a collenbolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat 101-107 română
CANTOREANU, Margareta Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorrhyncha din bazinul rîului Argeș 109-115 română
MENCINICOPSCHI, Mariana, NEACȘU, Petre Contribuții la cunoșterea faunei de doptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului 117-125 română
CANTOREANU, Margareta Cercetări asupra nutriției șirelațiilor trofice la cicadine (Hom. Auchen.) 127-131 română
BOLDOR, Ștefania Cercetări asupra raportului numeric între sexe la unele populații de Bibani (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din apele Republicii Socialiste România 133-140 română
STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
BOLDOR, Ștefania Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
VASILIU, George Contribuții la cunoșterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din răul Dîmbovița 167-169 română
MEȘTER, Radu, SCRIPCARIU, D., TORCEA, Ștefan Contribuții la studiul electroforetic al unor entime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus , Mesocricetus newtoni, Mesocricetus brandti și Spalax leudocon 171-178 română
LINGNER, Dagmar Unele aspecte cibernetice ale neurosecreției (II) (Amplificarea) 179-184 română
MEȘTER, Radu, NAUM, A., SCRIPCARIU, D., TESIO, C. Modificări ale tabloului izoentimatic al unor oxidaze din omogenatele totale de Drosophila melanogaster cu rezistența la DDT provocată experimental 185-193 română
LINGNER, Dagmar Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius (L., 1758) 195-204 română
NANIA, Ion Un prețios izvor istoric care amintește căderea statului lui Burebista: tezaurul de la Sprîncenata 205-219 română
MITREA, Bucur, ROSETTI, Dinu Un tezaur de denari romani republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni Muscel 221-228 română
CRISTUDOR, M. Limesul transalutanus 229-241 română
MÎRȚU, Flaminiu Originea argeșeană a lui Iancu de Hunedoara în lumina reconsiderării critice și exhaustive a cronicii lui Bonfinius 243-251 română
CRISTOCEA, Spiridon, VASILESCU, Veronica Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, Domnul Țării Românești 253-258 română
CHIHAIA, Pavel Procesul moșiei Flămînzești de lîngă Curtea de Argeș 259-270 română
OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu 271-275 română
LIGOR, Alexandru, ȘTEFĂNESCU, Liviu În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
DINU, Constantin Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești 285-292 română
BRANIȘTE, Marin Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești 293-300 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism 301-308 română
CRUCEANĂ, Ion Drumuri comerciale de pămînt și toponimele lor în zona de Sud a județului Argeș 309-314 română
DUMITRESCU, Constantin Învățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) 315-336 română
NOVAC, Vasile Cîteva documente din colecția Brătenilor II.I.C. Brătianu - poleograf 337-341 română
RUSU, Dumitru Mișcarea muncitorească - factor hotîrîtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca in România în perioada 1893-1914 343-351 română
POPA, Petre Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
MOISE, Ion Cîteva toponimice din zona Argeșului 365-367 română
DINU, Ion N.I. Apostolescu - cercetător istoric 369-383 română
DIACONESCU, Mihail Contribuții documentare la biografia lui Gib I. Mihăescu. Familia, copilăria, anii de școală 385-398 română
ANGHEL, Dumitru Nicolae Labiș în Argeș 399-406 română
MATEESCU, Nicolae Tezaurul muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului 407-410 română