Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ILIE, Mircea Geomorfologia județului Argeș .9-40 română
GRUIA, Lucian Alge edafice noi pentru flora României I. (Cyanophyceae) 41-46 română
GRUIA, Lucian Asupra repartiției cantitative a algelor în rizosferă 47-61 română
GRUIA, Lucian, IGNAT, Gheorghe Asupra rolului algelor în hrana unor larve de chironomide bentonice neprădătoare 63-75 română
CĂTĂNESCU, V., CREMENESCU, Gheorghe, PESTROIU, P., STANCU, Radu Influența diferitelor forme și doze de îngrășăminte cu azot asupra unor procese fiziologice a producției și a calității soiului de grîu Bezostaia 1 pe solul podzolic de la Albota-Argeș 77-86 română
CANTOREANU, Margareta Cercetări asupra unor specii de cicadine (Hom. Auchen.) din Republica Socialistă România 87-92 română
NEACȘU, Petre Noi contribuții asupra cunoșterii itonididelor galicole (Diptera - Itonididae) in judetul Argeș 93-98 română
GAVA, Radu, MATIEȘ, Mircea Alte exemplare document în colecția ornitologică a Muzeului din Pitești 99-105 română
VASILIU, George Contribuții la cunoșterea populației de Sciurus vulgaris L., 1758 (Mammalia, Rodentia, Sciuridae) din județul Argeș 107-115 română
GEORGESCU, Mitică Asupra dinamicii efectivului de cerb din Munții Munteniei 117-121 română
LINGNER, Dagmar Neurosecreția 123-135 română
GIOSANU, M., GOMOIU, I., HUȘTIU, C., MARINESCU, I. Cercetări privitoare la creșterea și dezvoltarea vițeilor din rasa brună hrăniți cu adaus de "afarom-forte" în lapte, în stațiunea experimentală Albota, județul Argeș 137-144 română
MATEESCU, Nicolae Omagiu istoriei și adevărului - păstrarea monumentelor țării 145-152 română
IONESCU, Ion Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș 153-162 română
ALEXANDRESCU, Alexandru, PĂUNESCU, A. Așezarea din sec. III e.n. de la Podul Dîmboviței 163-174 română
MÎRȚU, Flaminiu Problematica localizării primei capitale a statului feudal al Țării Românești 175-186 română
ROSETTI, Dinu Moneda și podoaba în ritualul funerar din Țara Românească în veacurile XIII-XIV 187-193 română
SACERDOȚEANU, Aurelian Începuturile orașului Pitești 195-208 română
CANTACUZINO, Gheorghe Date noi privind cetatea Poenari (Argeș) 209-216 română
CRISTUDOR, M. Rucărul medieval și evenimentele politice din Țara Românească, dintre anii 1655-1660 217-228 română
CRISTOCEA, Spiridon Două documente inedite din vremea lui Antonie Vodă din Popești privind domeniul Familiei Brîncoveanu 229-237 română
POP, Augustin 1848 în Argeș (Documente noi) 239-248 română
CRUCEANĂ, Ion Presa progresistă la Pitești în perioada 1930-1940 249-259 română
DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Frămîntări sociale în județul Argeș între anii 1934-1940 261-270 română
TUDOR, Dumitru Lucrețiu Pătrășcanu și antifasciștii din Argeș 271-277 română
POPA, Petre Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română