Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PAUL, Iuliu Contribuții românești la elucidarea unor probleme ale preistoriei europene .9- română
MARINESCU-BÎLCU, Silvia În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română
COMȘA, Doina, POPA, Dumitru Cercetările arheologice de la Ațel (jud. Sibiu) 35- română
GLODARIU, Ioan, IAROSLAVSCHI, Eugen, NAGLER, Thomas, PAUL, Iuliu, RILL, M. Date preliminare privind săpăturile arheologice de la Șura Mică-Rîșnoave (jud. Sibiu) 39- română
MITREA, Bucur Pentru numismatică a așezărilor arheologice 49- română
HOREDT, Kurt Die Bestattungen aus spatromischer Zeit in Siebenburgen 57- română
POPA, Dumitru Descoperiri prefeudale și feudale timpuri de la Daia Română (jud. Alba) 79- română
BLĂLAN, Mihai, TOGAN, George Descoperiri arheologice fortuite la Bratei (jud. Sibiu) 87- română
HALDNER, Anamaria Tematica picturilor murale din Piața 6 Martie (Sibiu) 93- română
BERCIU, Adina, TUDORAN, Pompiliu Aspekte der Bauernaufstande in Siebenburgen im XV-XVIII Jahrhunderi 99- germană
ITTU, Constantin Ornamente lobate la români 107- română
STREITFELD, Theobald Eine Konskription aus dem Jahr 1703 121- română
CIOBANU, Vasile, RACOVIȚAN, Mihai Meșteșul textil în zona Sibiului de la breaslă la producția de fabrică 167- română
GRAMA, Ana Aspecte din viața satului românesc transilvănean la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 189- română
ARDELEAN, Radu Convenția de la Paris și dezvoltarea în sens modern a Principatelor 209- română
BERCIU, Adina, STEPENESCU, Ion Temeiuri filozofice ale concepției despre națiune și unitate națională la Vasile Goldiș 221- română
CERCHEZ, Claudia Cîteva considerații privind activitatea cadrelor didactice din ținutul Sibiului în lupta pentru realizarea unității naționale a României 229- română
GIURA, Lucian Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
CIOBANU, Vasile, GIURA, Lucian Industria județului Sibiu în epoca contemporană. 1918-1944 (I) 249- română
BĂLUȚĂ, Cloșca Materiale tegulare din figlinele particulare de la Apulum 273- română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Din nou despre datarea tezaurului de monede bizantine de la Făgăraș (jud. Brașov) 287- română
ROMAN, Elena Arme și armuri în colecțiile Muzeului Brukenthal I. 291- română
CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Der Munzhort von Rus (Kreis Sălaj), 17. Jh. 307- germană
BERTALAN, Karin Tîmplărie artistică siniană (1750-1850) 311- română
MÎRZA, Iacob Ediții Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Catalog) 325- română
BAN, Gheorghe Aspecte privind problematica activității de conservare din Muzeul Brukenthal 343- română
BUDILEANU, Ioan Metoda tehnologică de restaurare a unui vas neolitic pictat 349- română
PRODAN, Elena Restaurarea și conservarea tezaurului monetar descoperit la Coveș (jud. Sibiu) 353- română
PAUL, Dan Cîteva probleme ridicate de restaurarea a două pistoale din colecția de arme a Muzeului Brukenthal 359- română
DINULESCU, Rodica Restaurarea unei piese din memn policrom din secolul al XV.lea 365- română
HAȘEGAN, Zoe Covoare cu noduri - probleme de conservare-restaurare. Restaurarea unui covor anatolian " De Transilvania"din secolul XVII 371- română
MATEI, Pamfil Aspecte ale activității de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice în rîndul maselor desfășurate de "ASTRA" 379- română
CERGHEZ, Claudia Studiul privind formele de integrare a activității muzeale în procesul de instruire și educație a unor categorii stabile de public 407- română