Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TODOR, I. Studii și comunicări - Cuvînt înainte .3-4 română
MATEESCU, Nicolae Descoperiri și cercetări arheologice în Argeș .7-15 română
NANIA, Ion Aria culturii de Prund în România 17-22 română
POPESCU, Eugenia, VULPE, Alexandru Date noi privind grupul Ferigile în Argeș 23-31 română
VULPE, Radu Getul Burebista, conducător al întrtegului neam geto-dac 33-55 română
POPESCU, Eugenia O nouă descoperire de "tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești 57-66 română
POPESCU, Emilian, POPESCU, Eugenia Castrul roman Jidava-Cîmoulung (observații preliminare) 67-79 română
BICHIR, Gheorghe, POPESCU, Eugenia Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi 81-96 română
BUTOI, Mihai Un tezaur de monede și obiecte de podoabă din secolul al VII-lea descoperit în comuna Priseaca Slatina 97-104 română
SACERDOȚEANU, Aurelian Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești 105-122 română
CONSTANTINESCU, Nicolae Cercetarea arheologică de la curtea domnească din Argeș, 1967 123-138 română
DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vîlcea în sec. XVI-lea și al XVII-lea 139-1149 română
MÎRȚU, Flaminiu Un izvor narativ extern privind mișcarea revoluționară condusă de T. Vladimirescu, puțin cunoascut, necercetat critic și nefolosit pînă astăti: lucrarea englezului Edward Blaquires, din anul 1825 151-159 română
APOSTOL, Leonid, STANCU, Radu Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în județul Argeș 163-176 română
BERA, Alexandru Stabilirea întinderii Ponțianului între rîurile Bratia și Argeșel 177-189 română
DRĂGHICI, B., RICHIȚEANU, Anghel, SĂRARU, Ștefan, TUDOR, I. Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
STANCU, Radu Contribuții privind influența acizilor organici asupra intensității fotosintezei 201-212 română
MĂTIEȘ, Mircea Cercetări biomertrice, morfologice și sistematice cu privire la populația de Lanius excubitor L., din Republica Socialistă România 213-226 română
NEACȘU, Petre Contribuții la cunoșterea faunei de Itonididae (Diptera-Namatocera) din județul Argeș 227-234 română