Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
POP, Constantin Profesorul Constantin Daicoviciu inițiatorul școlii de arheologie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa .9-13 română
OPRIȘ, Ioan Constantin Daicoviciu și Comisiunea Monumentelor Istorice 15-19 română
DAICOVICIU, Hadrian Suum cuique 21-26 română
LAZAROVICI, Gheorghe Die Starcevo-Criș - Kultur (Allgemeine Frangen) 27-31 germană
BĂLĂNESCU, Dana Plastica vonciană de la Gornea 33-53 română
GUMĂ, Marian, PETROVSZKY, Richard Un nou grup cultural al epocii bronzului în Sud-vestul României - descoperirile de tip Balta Sărată 55-110 română
SĂCĂRIN, Caius Bronzuri descoperite pe teritoriul județului Caraș-Severin 111-121 română
MARINESCU, George Noi descoperiri de topoare de cupru și bronz în Transilvania Nord-Estică 123-132 română
FERENCZI, Istvan Castre de marș de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) - fortificații romane pănă acum necunoscute din partea vestică a Munților Sebeșului 133-151 română
RUSU, Mircea Castrul roman de la Gilău 153-194 română
BOZU, Ovidiu, RĂUȚ, Octavian Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
BENEA, Doina Cu privire la transferarea legiunii a III-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior 219-228 română
VLASSA, Nicolae În legătură cu două amfore cu inscripție pictată, de la Gornea 229-233 română
ALICU, Dorin Romische tonlampen aus Sarmizegetusa (ausgrabungskampagne 1976) 235-251 germană
PETROVSZKY, Maria, WOLLMANN, Volker Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
ANDRIȚOIU, Ioan Morminte de incinerație în necropola romană de la Micia 265-274 română
CĂTINAȘ, Ana Cultul lui Liber la Potaissa 275-287 română
FENEȘAN, Costin Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-301 română
HAȚEGAN, Ioan Pavel Chinezu și lupta antiotomană în Banat la sfîrșitul secolului al XV-lea (1490-1499) 303-317 română
FENEȘAN, Costin Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
GROZA, Liviu Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
LAY, Emeric Situația socială din județul Caraș în preajma revolușiei de la 1848-1849 359-368 română
BONA, Petru O personalitate din granița bănățeană - generalul Mihail Trapșa (1838-1896) 369-376 română
GOIAN, Viorica, MAGDA, Alexandru Traian Doda în lumina adevărului istoric 377-386 română
BRĂTESCU, Constantin Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
DRECIN, Mihai Banca "Albina" din Sibiu și Banatul (1871-1918) 393-409 română
MATICHESCU, Olimpiu Ecoul internațional al făuririi statului național unitar român 411-416 română
POPA, Ion Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română
Lucrări prezentate în cadrul simpozionului "In Memoriam Constantin Daicoviciu" (1974-1978) 421-426 română