Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PAUL, Iuliu Săpăturile arheologice de la Mihalț (jud. Alba) I. .9- română
ISTRATE, M., SOROCEANU, T. Faza finală a culturii Wietenberg 21- română
VASILIEV, V. Die Zeitstellung und kulturell-enthnische Bedeutung der skytischen Pfeilspitzen im Karpatengebiet 29- germană
CHIFOR, I., CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XI) 45- română
LUPU, Nicolae Cu privire la aspectele caracteristice ale circulației denarului republican roman în Dacia și Pannonia în secolele I î.e.n. - I e.n. 52- română
CHIRILĂ, Eugen, STRATAN, I. Descoperiri monetare antice și bizabtine din Banat (I) 81- română
NAGLER, Thomas Wesenszuge des sachsischen Grafentums in Siebenburgen 89- germană
HALDNER, Anamaria Legăturile dintre sculpturile în lemn din Spiss și lucrările gotice tărzii transilvănene 101- română
PASCU, Constantin Trei tipărituri românești vechi, inedite, existente în Biblioteca Muzeului Brukenthal 109- română
PAVEL, Teodor Răspîndirea și mesajul operei lui Bălcescu în Transilvania înainte de unirea din 1818 117- română
RACOVIȚAN, Mihai Avram Iancu în calendarele românești sibiene 137- română
RUS, Traian Memoriul universitarilor români din 1890 și opinia publică europeană 145- română
ABRUDAN, Paul "Reuniunea sodalilor români din Sibiu" - prima asociație profesională a munictorilor din Transilvania 157- română
CIOBANU, V., GOȚIA, D. Despre situația economică și lupta antifascistă a maselor populare din jud. Sibiu (1939-1943) 173- română
ȚUGUI, Gheorghe Colaborarea dintre partidele muncitoprești - temelia politicii de alianțe, promovate de PCR în anii revoluției democrat-populare 181- română
PAUL, Iuliu Cu privire la sistematizarea și modernizarea evidențelor muzeale 205- română
KLUSCH, Horst Corelații geometrice la diferite tipuri de forme - criteriu de clasificare în studiul ceramicii 245- română
ROMAN, Elena Documentul vizual - posibilități de păstrare, conservare și folosire a lui în expozițiile de istorie modernă și contemporană 253- română
ABRUDAN, Paul Un document inedit privind demonstrația de la Cîmpeni și Sohodol, cu prilejul capitulării Plevnei 261- română
ABRUDAN, Paul Documente inedite privind solidaritatea românilor transilvăneni cu România, în războiul de independență 265- română
RACOVIȚAN, Mihai Documente sibiene referitoare la lupta politico-națională a Românilor la sf. secolului al XIX-lea 273- română