Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MARINESCU, Florin Așezări fortificate neolitice din România .7- română
PAUL, Iuliu Așezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba 33- română
NAGLER, Thomas Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraș) 89- română
BICHIR, Gheorghe Așezări dacice în Țara Oltului 123- română
SZEKELY, Zsolt Villa rustica romană de la Ciumăfaia 155- română
NIEDERMAIER, Paul Biserica cetate din Ighișul Nou 185- română
NUSSBACHER, Gernot Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română
NAGLER, Doina Breasla blănarilor din Sibiu în cursul secolelor XIV-XVIII 243- română
LUPU, Nicolae Denari republicani romani descoperiți la Breaza, jud. Brașov 261- română
BRANGA, Nicolae Contribuții la stdiul "divergenților" ivite în programul răscoalei lui Spartacus 269- română
CHIDIOȘAN, N., CHIRILĂ, Eugen, DUMITRAȘCU, Sever, ȘTEIU, N. Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
LUPU, Nicolae Descoperiri de monede antice în jurul Sibiului 285- română
CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, LUCÎCEL, V., MACREA, M., POP, Constantin O inscripție din pretoriul castrul roman de la Buciuni 289- română
POP, Constantin Un Lar angusticlavius în Muzeul Brukenthal 299- română
JUGĂREANU, Veturia Tipografi și tipografii sibiene (sec. XV-XVI) 309- română
CHIRILĂ, Eugen, NAGLER, Thomas Tezaurul monetar de la Buzd, sec. XVI-XVII 317- română
HALDNER, Anamaria Cîteva probleme în legătură cu influența "cositorului nobil" asupra atelierelor transilvănene 341- română
PAUL, Iuliu Contribuția cercetărilor arheologice și istorice efectuate de Muzeul Brukenthal la elucidarea unor probleme privind istoria României 353- română
CONSTANTINESCU, N. O operă necunoscută a sculptorului Elias Nicolai: întîia piatră de mormînt a voioevodului Matei Basarab, aflată la Tîrgoviște 357- română
CHIRILĂ, Eugen, PEPELEA, V. Tezaurul monetar de la Feisa, sec. XVII 365- română
SOFRONIE, Mihai Aspecte privind relațiile dintre Țara Românească și Transilvania în timpul Domniei lui C. Brîncoveanu 371- română
NAGLER, Doina Porțelanurile "Alt-Wien" din Muzeul Brukenthal 377- română
SOFRONIE, Mihai Un manuscris transilvănean din secolul al XIX-lea. "Biografia capelanului milităresc Sava Popovici-Săvoiu 395- română