Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LUPU, Nicolae Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .7- română
NAGLER, Doina O casulă venețiană la Muzeul Brukenthal - importantă operă de artă din sec. XV-XVI 15- română
HALDNER, Anamaria Cîteva probleme în legătură cu podoabele săsești medievale 23- română
NIEDERMAIER, Paul Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
IONESCU, Teodor Renașterea germană în galeria Brukenthal 51- română
TARANGUL, Tinca Patru gravuri de Albrecht Durer la Muzeul Brukenthal 57- română
IRIMIE, Cornel Profilul, creșterea și valorificarea colecțiilor de etnografie și artă populară 63- română
HOFFMANN, Herbert Contribuții la istoricul centrului ceramic Agnita 73- română
STAHL, Paul Interioare țărănești din Romania (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea) 85- română
BUCUR, Corneliu Importanța izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică: fenomene din cultura materială a populațiilor din sec. III-IV e.n. de pe teritoriul Moldovei și Munteniei răsăritene 105- română
LUPU, Nicolae Activitatea cultural-științifică din Muzeul Brukenthal, cu specială privire asupra cercetărilor arheologice 123- română
HOREDT, Kurt Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania 137- română
DUMITRAȘCU, Sever Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
MILEA, Z., RUSSU, Ion Volkanus Augustus în Dacia 165- română
LUPU, Nicolae, MUREȘAN, Alexe Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
NAGLER, Thomas În legătură cu numele "Siebenburgen" 185- română
CHIRILĂ, Eugen, FENEȘAN, V. Tezaurul de monede feudale de la Mihai Viteazul (Turda), sec. XVI-XVII 197- română
NAGLER, Thomas O colecție de documente ale breslei pielarilor din Siviu, donată Muzeului Brukenthal 209- română
NAGLER, Doina Colecția de lazi de breaslă a Muzeului Brukenthal 212- română
DOLTU, Ioan Contribuții la cunoașterea organizării și dezvoltării zonelor verzi sibiene 221- română
PLATTNER, Hans Asupra speciei Lestes barbarus FABR. (Odonada) 239- română
RUSSU, Ion Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română
JUGĂREANU, Veturia Identificarea unor noi incunabule în Biblioteca Muzeului Brukenthal 263- română
CRISTEA, Marina Primul ziar românesc "Fama Lipschii", o valoroasă contribuție la istoria presei române 273- română
JUGĂREANU, Veturia Cărți prețioase din secolul XVI în Biblioteca Muzeului Brukenthal 285- română
SOFRONIE, Mihai Ideile social-politice ale poetului George Coșbuc 305- română
SOFRONIE, Mihai Muzeul Astrei (1905-1950) 313- română
HOFFMANN, Herbert, WIENER, R. Unele probleme pe marginea muncii expoziționale în muzeu 329- română
PAUL, Iuliu Cu privire la organizarea și planificarea activității la Secția de istorie a Muzeului Brukenthal 341- română
CRISTEA, Marina Activitatea Muzeului Brukenthak în publicații și presă 347- română