Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PAUL, Iuliu Un complex de cult descoperit în așezarea neolitică de la Pianul de Jos (r. Sebeș, reg. Hunedoara) .5- română
SZEKELY, Zsolt Contribuții la dezvoltarea culturii Noua în sud-estul Transilvaniei 21- română
HOREDT, Kurt Un depozit dacic cu vase de metal de la Gușterița-Sibiu 35- română
RUSSU, Ion Inscripțiile grecești din Dacia 47- română
ȚEPOSU, Lucia Colecția de geme a Muzeului Btukenthal din Sibiu 83- română
CHIRILĂ, Eugen, LUPU, Nicolae Tezaurul feudal de la Sadu (r. Sibiu) sec. XVI-XVII 121- română
HENEGARIU-HALDNER, Anamaria Cănile de cositor din colecția Muzeului Bruchental 143- română
ORDENTLICH, Ivan Un depozit de vase de tip Otomani de la Valea lui Mihai (reg. Crișana) 181- română
RUSU, Mircea Fibule nordice în Transilvania 199- română
RUSU, Ion Note epigrafice 205- română
CRIȘAN ION, Horațiu Un depozit de unelte descoperit în apropierea Sarmizegetusei 213- română
BERCIU, Ion Cremaiera de la Pianul de Jos (r. Sebeș) 223- română
POPA, Alexandru Două tipare de lut dedicate lui Serapis și Ceres 231- română
CHIDIOȘAN, Nicolae Mormîntul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoș-Petreu (r. Marghita) 237- română
CHIRILĂ, Eugen, MILEA, Z. Tezaurul de monede feudale de la Moldovenești (r. Turda), sec. XVI-XVII 245- română
HENEGARIU-HALDNER, Anamaria O importantă lucrare din epoca renașterii în colecția de cositoare a Muzeului Brukenthal 267- română
CHIRILĂ, Eugen Tezaurul feudal de la Iclozel (r. Cherla), sec. XVI 277- română