Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ANGHELUȚĂ, Laurențiu, ENE, Dragoș, RĂDVAN, Roxana, SIMILEANU, Monica Tendințe în cercetarea de excelență pentru restaurare prin tehnici optoelectronice .9-14 română
ZAHARIADE, Ileana O stelă funerară fragmentară de la Halmyris, Metode și procedee de consolidare și restaurare 15-22 română
MATEI, Gabriela Considerații privind distrugerea bunurilor aparținînd patrimoniul cultural 23-33 română
CREȚU, Ileana, LUPU, Mihai Muzee din America 34-47 română
COMAN-SIPEANU, Olimpia Icoane de Iernuțeni în colecția Muzeului ASTRA Sibiu. Cercetare și restaurare 48-59 română
TURCU, Iolanda Textilele muzeale - o posibilă abordare interdisciplinară 60-68 română
POPESCU, Iuliana Conservarea preventivă a icoanelor pe sticlă din colecșia Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", București 69-82 română
POLL, Ingrid Fotografii de epocă din colecția Muzeului Municipal București. Caracterizarea materialului fotografic prin folosirea tehnicilor analitice instrumentale 83-90 română
CARȘOTE, Cristina, GIURGINCA, Maria, MIU, Lucreția, POPESCU, Aurelian, POPESCU, Roxana Investigarea unor obiecte de patrimoniu din pile în vederea stabilirii grsadului de degradare 91-100 română
MOCENCO, Malvine Consolidarea suportului și a stratului picural la icoana "Sf. Ioan Botezătorul" (mijlocul sec. Al XIX-lea) 101-107 română
POPESCU, Sergiu-Sorin Restaurarea unui vas din bronz halstattian 108-113 română
BIBIRE, Cristina, GEBA, Maria, ONISCU, Corneliu, VORNICU, Nicoleta Cercetări privind utilizarea tehnicilor moderne și clasice în protejarea patrimoniului religios 114-120 română
DRAGOMIR, Laurențiu Eradicarea unor cazuri de Merulius lacrymans 121-129 română
BĂLAN, Zamfir, CONSTANTIN, Mihai, HAIDUCU, Maria, MOISE, Ioan, NISIPEANU, Steluța, STANCIU, Constantin, STEPA, Raluca, TALAȘMAN, Mihaela, VÎRGOLICI, Marian Dezinfestare prin tratament cu radiații ionizante: O șansă pentru viitorul arhivelor 130-142 română
POP, Saveta Organizarea Muzeului de Artă Sacră Reîntregirea Arhiepiscopia Ortpdoxă de Alba Iulia 143-153 română
FOTEA, Petronela Arta restaurării versus artă și meșteșug la obiectele culturale metalice din România 154-159 română
PRUNĂ, Mariana Cerințele eco-toxicologice de limitare a utilizării produselor chim,ice periculoase în protecția și conservarea durabilă a lemnului 160-174 română
DRAGOMIR, Vivian Aspecte fizico-chimice asupra unor icoane din "bronz" din colecția Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" 175-182 română