Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LUPU, Mihai Restaurarea textilelor arheologice în muzeul național de artă al României (1960-2005) .6-18 română
MATEI, Gabriela Securizarea bunurilor din patrimoniul cultural ca măsură de prevenire a degradării, deteriorării sau distrugerii acestora 19-22 română
BIBIRE, Cristina, ONISCU, Corneliu, VORNICU, Nicoleta Cercetări privind starea de conservare a obiectelor de patrimoniu din depozitele manăstirilor Cetățuia li Golia, Iași 23-25 română
ILIE LERENA, Maria Conservarea obiectelor de patrimoniu din depozitul "Obiceiuri" al Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" 26-29 română
POLL, Ingrid Textile mineralizate descoperite în cursul cercetărilor arheologice 30-32 română
POPESCU, Iuliana Conservarea și restaurarea icoanei "Maica Domnului cu Pruncul", Muzeul Dunării de Jos, Călărași 33-39 română
BUDRUGEAC, Petru, CARȘOTE, Cristina, CHELARU, GIURGINCA, Maria, MIU, Lucreția, VÎLSAN, Mihaela Tehnici moderne de investigare a gradului de degradare a pieilor de patrimoniu 40-48 română
DRAGOMIR, Vivian Cercetări asupra picturii religioase pe lemn, Biserica Dragomirești, Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" sec. al XVIII-lea 49-56 română
ZAHARIADE, Ileana Este o necesitate de neevitat conservarea ceramicii păsttrate în spații închise? 57-58 română
DRAGOMIR, Laurențiu Necesitatea și aplicabilitatea standardelor de calitate în restaurarea lemnului de patrimoniu 59-61 română
MARCHIDAN, Cristina Cîteva considerații legate de problematica restaurării textilelor 62-66 română
DRAGOMIR, Vivian, POPESCU, Roxana, POPESCU, Sergiu Aplicarea tratamentului alcalin cu sulfit de sodiu anhidru asupra vassului de provizii dacic Nr. inv. 46294 din colecția Muzeului Civilizației Dacice și Române Deva 67-71 română
NANU, Cristian Piatra Șoimului - fragmente din jurnalul de șantir Mai-Septembrie 2008 72-75 română
RĂDUCAN, Constantin Restaurarea unui blidăruș 76-77 română