Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IEGAR, Diana Prevederi referitoare la dreptul de moștenire al pămîntului în actele de confirmare ale Bulei de Aur (1222) .11- română
DULGĂU, Bujor Reminiscențe ale instituției voievodale în Sătmar (sec. XVI-XIX) 15. română
BOGDAN, Florin Un exemplar necunoscut al unei tipărituri sibiene din secolul al XVII-lea 19- română
MERAI, Dora Bobald - un sat sătmărean dispărat în lumina izvoarelor scrise 23- maghiară
CIUBOTĂ, Viorel O scrisoare inedită din războiul pentru independență aflată în colecțiile Muzeului Județean Satu Mare 45- română
VIRAG, Paula Structura confesională a comitatului Satu Mare 49- română
KALOCSAI, Peter Începutul transportului public în Satu Mare la turnura secolelor al XIX-lea și al XX-lea 57- maghiară
KERESKENYI, Sandor Receptarea poetică a volorilor memoriei culturale. Poeziile cu tematică curuță ale lui Ady Endre 99- maghiară
KERESKENYI, Sandor De la "Unirea fundamentală" la "Unirea care a durat". Aloise Tăutu despre formarea Bisericii Române Unite 119- română
SZILAGYI, Orsolya Grădina Kossuth (Romei): înființare și istoric 123- română
OPRIȘ, Ioan Francisc Pall și argumentele unui istoric începător 135- română
PORUMBĂCEAN, Claudiu Industria satmăreană în perioada interbelică 145- română
VIMAN, Ioan Școala profesională și Liceul industrial de fete din Satu Mare 161- română
BĂLU, Daniela Problematica refugiului 175- română
DANCU, Pal Episcopia romano-catolică de Satu Mare în toamna anului 1944 191- maghiară
SARANDI, Tamas Evoluția numărului de membri ai Uniunii Populare Maghiare în județul Cluj (1945-1948) 237- română
BALOGH, Geza Biserica de la Țeghea 253- maghiară
BUTA, Laszlo Pakocs Haroly Aspecte din cercetarea și valorificarea operei și a persoanei creatoare 259- maghiară
BURA, Laszlo Efectul și consecințele revoluției maghiare din 1956 în județele Satu Mare și Maramureș 269- maghiară
HORVAT LIUBA, Irina Alimentația la ucrainienii din Ruscova (Maramureș) 279- română
HORVAT LIUBA, Irina Cultura spirituală a ucrainienilor ruscoveni din Maramureș 283- română
LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria Oluri de npnaș din colecția Muzeului Județean Satu Mare - ceramică de Vama 291- română
SZILAGYI, Levente Scrisorile unui tîmplar dintr-o breaslă satmăreană deportat în Uniunea Sovietică 295- maghiară
TOTH, Zoltan Arhitectura satelor din Maramureșul istoric populate de ucrainieni 301- română
ERDOS, Judith Figuri biblice în desenele lui Paul Erdos (1916-1987) 313- română
GRIGORESCU, Felicia Cimitirul ortodox evreiesc de la Satu Mare 321- română
GRIGORESCU, Felicia Arhitectura sinagogală în nord vestul Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secoluluio al XX-lea 327- română
BALTOȘ, Ioan Restaurarea unei servante 341- română
BUSUIOC CRISTINA, Oana Restaurarea unei icoane pe sticlă din colecția Muzeului Județean Satu Mare 345- română
COBUSCEANU, Roxana Restaurarea unor vase ceramice dintr-un mormînt de inhumație 349- română
DOBRESCU, Adela Restaurarea unui acoperămînt de mormînt de la 1659 353- română
PAUL, Gabriela Filigranele - scurt istoric 357- română
VARGA, Emese Restaurarea unui felon 361- română
BĂLU, Daniela Ziua Veteranului - 22 octombrie 367- română
CONSTANTIN, Gabriela Participarea județului Vîlcea la expoziile universale 371- română
KINCES, Diana Muzeul Cercului Kolcsey 1891-1918. Primii pași în crearea muzeului satmărean 379- română
POP, Gheorghe Casa muzeu din Roșiori 387- română
GRIGORESCU, Felicia Structuri tipologice și modele estetice în pictura de peisaj - Suciu N. 391- română
KERESKENYI, Sandor Există istorie adevărată? Despre "realitatea generală" a istoriei. Eseu de epistemologie - Djuvara N. 393- română
LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria Arhitectura la români de la obîrșii la Cozia: sintete, crestomație, reconstituiri, imagini - Godea I. 394- română
TAMAS, Sarandi Volksbund-ul din Ungaria într-o nouă lumină - Spannenberger Norbert 395- maghiară
VIRAG, Paula Istoria sinuciderii: Societatea occidentală în fața morții voluntare - Minois G. 397- română