Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CSORTAN, Ferenc Arhitectura religioasă în Vailetul Timișoara .11- română
GORUN BLANKA, Sidonia Două privilegii imperiale din secolul al XVII.lea referitoare la "grecii" din Satu Mare. 39- română
BALOGH, Geza Chestionarul cu 9 puncte al localității Micula, județul Satu Mare 45- maghiară
BURA, Laszlo Iskolstirtenet es jogutodlas 51- maghiară
DANCU, Pal Situația episcopiei rutene din Mukaceva în timpul principilor transilvăneni 55- română
VIRAG, Paula Deviații comportamentale ale familiei din Țara Oralului în secolul XIX 65- română
GLUCK, Eugen Populația evreiească din părțile Sătmarului la 1848 71- română
HENDEA SORIN, Vasile Evoluția instituțiilor de credit din comitatul Sătmar, în epoca dualistă 77- română
VIRAG, Paula Aspecte ale căsătoriei în Țara Oașului (satul Moișeni, 1900-1950) 105- română
CIUBOTĂ, Viorel Der Krieg der Sathmarer Rumanen fur die Vereinigung (1919-1919) 109- germană
DĂRĂBAN, Dorin Activitatea Băncii Populare "Seineana" Seini (1925-1931) 119- română
BĂLU, Daniela Confesiune și atitudini identitare. Memoria refugiului (1940-1944) - Program de cercetare 125- română
PORUMBĂCEAN, Claudiu Transformări petrecute în structurile politico-administrative și social-economice sătmărene. Consolidarea noului regin comunist (1947) 131- română
NOGRADI, Alina Copiul în presa literală a anilor '50 135- română
ȚĂRĂU, Augustin Debutul procesului de a agriculturii îm județul Satu Mare 143- română
DĂRĂBAN, Dorin Aspecte ale desființării regiunii Maramureș și reîndințării județului Satu Mare 157- română
ȚĂRĂU, Augustin Repere ale percepției comunismului în lumea rurală 169- română
HAIDUC, Gheorghe Monografia Băilor Valea Măriei din Vama Oaș 179- română
GRAD, Cornel Istorici din Maramureș, Sat Mare și Sălaj 207- română
BERTICI, Andrea Evoluția populației din Plasa Carei, între anii 1880-1941, din punct de vedere al recensămintelor 217- română
NOGRADI, Alina Judecata din urmă. Imaginar și mitic și implicații în pictura murală a bisericilor de lemn din zona Codru 235- română
NOGRADI, Alina Zînele Zori în mitologia românească a morții 251- română
LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria Importanța și rolul nășitului 269- română
BURGHELE, Camalia Sfinții tămăduitori în contextul terapeuticii populare 275- română
GEHL, Gans Aspecte ale etnografiei șvabilor satmăreni 279- română
BĂLU, Daniela Cercetări plurisisciplinare de teren - modalități de investigare a patrimoniului imaterial 285- română
NOGRADI, Alina, TOTH, Zoltan Practici cutumiare din zona codru. Raport de cercetare 299- română
HORVAT LIUBA, Irina, NOGRADI, Alina Etnici germani din Transcarpatia. Raport de Cercetare 303- română
HORVAT LIUBA, Irina Minoritatea ucrainiană din Satu Mare. Raport de cercetare 307- română
NOGRADI, Alina Les Voloques de Transcarpatie. Rapport de recherche 315- franceză
POPA, Adina Nunta la Foieni 321- română
TOTH, Zoltan Considerații preliminare asupra ceramicii populare din colecția cIuliu Pop 323- română
HORVAT LIUBA, Irina, NOGRADI, Alina Construirea identității la ucrainienii din Satu Mare 325- română
NODRADI, Alina Teritoriu și distanță socială. Țiganii din Stîna 331- română
ERDOS, Judith, KISS, Imola Secession la Satu Mare. Clădirea hotelului "Dacia" 341- română
TEODORESCU, Afrodita Societate socialistă și artă socialistă 353- română
BANNER, Zoltan Ajanlasok egy uj, kerszeru Popp Aurel monografishoz 359- maghiară
CRĂCIUN, Cornel Cum se vede azi creația interbelică a lui Aurel Popp 363- română
ALMASI, Tibor Popp Aurel nagybanyai kapcsolatai. Az erdely es bansagy hepzomuveszek kongresszusa - 1936 367- maghiară
SZILAGYI, Levente Instituția familiei/gospodăriei în comunitatea romă din Cidreag 369- maghiară
MURADIN, Jeno Popp Aurel festomuvesz nagybanyai kapesolatairol 373- maghiară
OLARIU, Gheorghina Un caz special de atac biologic al materialelor de arhivă. Investigații, tratament 379- română
COBUSCEANU, Roxana Reataurarea unui castrom pictat din neoliticul mijlociu 383- română
CAPOTESCU, Dinu Restaurarea unui chiup de provizii 385- română
PUSKAS, Eva Restaurarea a două spade medievale 387- română
PAUL, Gabriela Restaurarea unui convocator al breslei tăbăcarilor 389- română
DOBRESCU, Adela Tehnici și materiale folosite în colecția de acoperitoare pentru Masa Domnului 391- română
VARGA, Emese Restaurarea unei piese de înbrăcăminte sin portul popular oșenesc - uioșul 399- română
ARDELEAN, Radu Restaurarea unui dulap din brad 403- română
BALTOȘ, Ioan Restaurarea unei icoane pe lemn ("Isus Hristos") de tip Pantocrator 405- română
BUSUIOC CRISTINA, Oana Restaurarea icoanei "Sf. Nicolae" sec. XVIII 407- română
BĂLU, Daniela Manifestări științifice . Sesiunea Națională de Etnografie 413- română
POPDAN, Brăduț Relația muzeu-școală 417- română
BĂLU, Daniela Fondul "Prefectura județului Satu Mare 1402-1919 419- română
BĂLU, Daniela Oameni din Sătmar - Dulgău B., Porumbăcean C. 420- română
CIUBOTĂ, Viorel Contribuții sălăjene la Marea Unire - Grad C., Goron D. 421- română
GRAD, Cornel Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu - Dumitrescu H. 423- română
GRAD, Cornel Cultură satmăreană în presa interbelică - Toduț Gh. 423- română
GRAD, Cornel Cultură și literatură în ținuturile Satmarului. Dicționar (1700-2000) 424- română
HORVAT LIUBA, Irina Al II-lea Arbitaj de la Viena (30 aug. 1940). Poziția armatei române 425- română
HORVAT LIUBA, Irina Poveșri și legende in istoria regiunii Eurocarpatice 426- română
HORVAT LIUBA, Irina Memorii, jurnale și însemnări transilvane (1938-1989) - Grad C., Bejinariu C., Maria Oros I. 426- română
VIRAG, Paula Nașterea unei biserici. Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existență (1667-1761) - Ghitta O. 427- română
VIRAG, Paula Poveșri și legende din istoria regiunii Euroregiunii Carpatice, vol. 1-2 - Konya L. 427- română
BERTICI, Andrea Modul de viață a șvabilor din Bazinul Dunării Mijlocii. Conviețuire interetnică și perspective - Gehl Hans 429- maghiară
BERTICI, Andrea Dicționar pentru meseria croitoriei la șvabii dunăreni - Gehl Hans 430- română
BERTICI, Andrea Dicționar pentru meseria de constructor la șvabii dunăreni - Gehl Hans 430- română
BERTICI, Andrea Dicționar pentru agricultori la șvabii dunăreni - Gehl Hans 430- română
NOGRADI, Imbre Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea (1852-1950) 431- română