Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
STANCIU, Ioan Gheorghe Lazin (1946-2004) .5-6 română
ASTALOȘ, Ciprian Bibliografie - Gheorghe Lazin .6-8 română
LUCA SABIN, Adrian Neța Iercoșan (1950-1999) .9-11 română
LUCA SABIN, Adrian Bibliografie - Neța Iercoșan .10-11 română
VIRAG, Cristian Așezările grupului neolitic Pișcolț în nord-vestul României 13-26 română
SĂLCEANU, Ilie Contribuții la cunoașterea cadrului ecologic din eneolitricul final în vestul României 27-30 română
NEMETI, Janos Mormîntul de incinerație în urnă descoperit la Carei - Bobald din epoca bronzului timpuriu și problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei 31-37 română
MARTA, Liviu Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Halmeu 39-46 română
ASTALOȘ, Ciprian Repere privind funcționarea "instituției darului" la societățile barbare ale epocii fierului 47-57 română
CIUBOTĂ, V., GINDELE, R., KOTIGOROȘKO, V., MARTA, Liviu, PROHNENKO, I. Necropola așezării fortificate de la Malaia Kopania 59-69 rusă
GINDELE, Robert Probleme privind ceramica dacică și germanică din așezările din nord-vestul României 71-88 română
BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Elemente de habitat medieval timpuriu în nord-vestul României. Locuințe și anexe din secolele VII-IX descoperite pe teritoriul județului Sălaj 89-111 română
MARCU-ISTRATE, Daniela, SZOCS PETER, Levente Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare) 113-120 română
MARCU-ISTRATE, Daniela Cahle medievale din Transilvania. Colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca - Catalog 121-185 română
VIRAG, Cristian Necropola neolitică de la Cernica - Comța E., Cantacuzino Gh. 187-189 română
VIRAG, Cristian Cultura Tizapolgar în Vestul României - Iercoșan N. 189-191 română
MARTA, Liviu A tell telepek elterjedese a Nagykarolyi-siksagon es az Er volgyeben - Nemeti J., Molnar Z. 192-195 română
GINDELE, Robert Vestigii din eopoca romană (sec. II-IV p. Chr.) în spațiul nord-vestic al României. - Matei Al., Stanciu I. 195196 română