Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IERCOȘAN, Neța Săpăturile arheologice în așezarea neolitică de la Căpleni (jud. Satu Mare) .9-22 română
NEMETI, Janos Un mormînt celtic descoperit la Curtuișeni -Dîmbul Ars (jud. Bihor) 23-28 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Așezarea dacică întărită de la Cușmed (com. Atid, jud. Harghita) 29-40 română
DUMITRAȘCU, Sever Un cuptor dacic de meșteșugar descoperit la Biharea în anul 1984 41-47 română
CIARNĂU, Ioan, LAZIN, Gheorghe Monede antice din județul Satu Mare 49-56 română
NEMETI, Ioan Repertoriul arheologic al localității Chenci (com. Căuaș, jud. Satu Mare) 57-75 română
IERCOȘAN, Neța Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (1971-1990) 77-90 română
DULGĂU, Bujor Raporturile feudale în satele din Țara Oașului în sec. XVI-XIX 91-106 română
OSZOCZKI, K. Sigiliile tîrgurilor și satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX 107-122 română
LASZLO, Bura Adatok XVII. Szazadi szellemi mozgalmaink turtenetehez 123-126 maghiară
BĂRNUȚIU, Elena Popa Chirilă din Aciua - copist din a doua jumătate a secolului XVII-lea 127-134 română
BALOGH, Adalbert Contribuții la istoricul dezvoltării mineritului în Oaș între anii 1760-1918 (partea I-a) 135-140 română
CIUBOTĂ, Viorel Trei scrisori inedite ale "Asociației Naționale din Arad pentru Cultiura și Conservarea Poporului Român" 141-147 română
TUNĂREANU, Nevian Mișcarea memorandistă. Implicațiile ei în cadrul triplei alianțe 149-153 română
TEODORESCU, Virgiliu Simboluri de for public dedicate cinstirii memorandiștilor 155-163 română
BRĂNCEANU, Lidia Informații documentare aflate în Fondul personal "Ioan Rațiu" 165-168 română
CIUBOTĂ, Viorel Un document necunoscut privind organizarea Partidului Național Român pe teritoriul Comitatului Satu Mare 169-175 română
ANTONESCU, Nae Din istoria presei sătmărene 177-180 română
BELEAN, Ioan, BELEAN, Zora Aspecte ale activității societății culturale "Sentinela de Nord" din Sinaslău (jud. Satu Mare) 181-186 română
FLORUȚ, Sorin Cîteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Carei 187-194 română
BURA, Laszlo Eminescu în literatura de limbă maghiară 195-198 română
BURA, Laszlo Tereh Geza (1889-1969) 199-201 română
CUCUIET, Lucian Obiceiuri de primăvară și de vară din Țara Oașului 203-207 română
HAIDUC, Gheorghe Cadrul etnografic al cultului funerar din Oaș 209-217 română
IRIMIEȘ, Dumitru Cărăușitul cu fruncte în Tîrșolț - Oaș 219-248 română
OLTEAN, Daniela, TOTH, Zoltan Valorificarea patrimoniului etnografic al Muzeului Județean Satu Mare în expoziția de bază 249-252 română
TOTH, Bela Despre progresul sau criza tehnicii și teoriei artelor. Schimbările stilurilor arhitecturii și picturii 253-285 română
KISS, Imola "Nu mai doresc să pictez bujori…" - Ars poetica lui Aurel Popp - 287-291 română
PAUL, Liviu Valențe expresioniste ale picturii lui Aurel Popp 293-295 română
CRĂCIUN, Cornel Profilul plastic al presei românești interbelice din Satu Mare 297-306 română
RULEANU, Octavian Expoziția tinerilor pictori sătmăreni 307-308 română
BENEDICT, Constant Expoziția colectivă a pictorilor români 309-310 română
IUGA Expoziția pictorilor români din Baia Mare 309-309 română
Organizarea școalei de arte frumoase din Baia-Mare 310-311 română
BRALEX Pictorul N. Brana 311-311 română
CÎRDU, Valeriu Pictorul Nicolae Brana 312-313 română
Expoziția Brana 313-313 română
ERDOS, Judith Donația graficianuluiPaul Erdos (1916-1987) în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare 315-324 română
BENEDEK, Zoltan Schița paleohidrografică a sistemului hidrografic Tisa-Someș-Crasna-Ier 325-330 română
FAZEKAS, Lorand Bazinul hidrografic Tur. Caracterizarea hidrologică generală 331-338 română
SZABO, Andrei Lithophane lamda Fabricius 1787, specie nouă penteru fauna României (Lepidoptera, Noctuidae) 339-341 română
SZABO, Andrei Vacanțe turistice și entomologice la Cheia Zugreni (județul Suceava) 343-351 română
POPESCU, Lidia Restaurarea unui manuscris din secolul al XVII-lea 353-355 română
PUSKAS, Eva Probleme de restaurare ridicate de o piesă modernă de argint 357-361 română
ROȘU, Eleonora Restaurarea și conservarea unui "steag de breaslă" din sec. al XIX-lea aflat în colecțiile Muzeului Județean Satu Mare 363-365 română