Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IGNAT, Doina Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) 13-33 română
IERCOȘAN, Neța Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumești 35-38 română
BATER, Tiberiu Considerații privind apariția și dezvoltarea fibulelor în Transilvania 39-43 română
NEMETI, Janos Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului 45-58 română
DUMITRAȘCU, Sever Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României 59-68 română
LAZIN, Gheorghe Descoperiri dacice din sec. III. Î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare 69-81 română
CHIDIOȘAN, Nicolae Despre unele practici rituale la dacii din epoca preromană 83-92 română
WINKLER, Judita Considerații asupra pătrunderii emisiunilor illyriene în Nord-Vestul Dacciei 93-118 română
SZEKELY, Zsolt Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt 119-121 română
LAZIN, Gheorghe Ceramica ștampilată din secolele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul României 123-135 română
LAZIN, Gheorghe Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri, jud. Satu Mare 137-142 română
BADER, Tiberiu Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) 143-165 română
NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) 167-182 română
OSZOCZKI, K. Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatetense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) 183-201 română
TEODOR, Pompiliu O scrisoare polemică controversată din vremea supplex-ului 203-209 română
ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare 211-222 română
RADOSAV, Doru Manuscrise românești din sec al XVIII-lea în părțile sătmărene 223-227 română
BĂRNUȚIU, Elena Răspîndirea carților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare 229-234 română
CHINDRIȘ, Ioan Un Supplex Libellus Românesc inedit - 1783 235-264 română
VETIȘANU, Vasile George Filip de Cauaș în luptele naționale ale românilor 265-272 română
FAUR, Viorel Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței nașionale și la consolidarea unității noastre culturale 273-309 română
MILIN, Miodrag Mișcarea națională română din părțile vestice, în contextul luptei naționale românești pentru autonomie (1860-1972) 311-323 română
BACÎRU, Livia Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieții culturale sătmărene din secolului trecut 325-332 română
BULGAR, Gheorghe Amintirea lui Vasile Lucaciu - continuator al școlii ardelene - 333-344 română
RADU, Măriuca Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români, meseriași din Brașov - sodali rimâni pe drumuri europene 345-355 română
VETIȘANU, Vasile Viața istorică și cultura neamului românescc în opera lui Aloise L. Tăutu 357-368 română
CIUBOTA, Viorel Documente privind mișcarea cultural-națională românească din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 369-379 română
ANTONESCU, Nae Revista Transilvania (1918-1946) 381-392 română
IACOȘ, Ion Partidul Comunist Român - continuator direct al mișcării muncitorești și socialiste din România, a partidului politic al clasei mjuncitoare, creat în 1893 393-417 română
DULGĂU, Bujor Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare 419-427 română
DULGĂU, Bujor, MARINESCU, Sergiu Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare 429-435 română
CORNEANU, Ioan Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) 437-452 română
IURAȘCIUC, Ivan Meșteșugul sticlăritului la Poiana Codrului (județul Satu Mare) 453-458 română
CUCUIET, Lucian Practici tradiționale ale prelucrării cînepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului 459-469 română
CHELCEA, Ion Dregătoriile în organizarea tradițională a cetelor de feciori din țara noastră 471-489 română
DĂNCUȘ, Mihai Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) 491-517 română
BURA, Laszlo Szatmar videki nepi gyermekjatekok 519-530 maghiară
ERDOS, Iudita Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în județul Satu Mare 531-542 română
SZILAGYI, Adalbert O lucrare a lui N. Grigorescu în colecțiile muzeului județean Satu Mare 543-544 română
ALMASI, Tibor Alexandru Ujhazy, viața și opera 545-555 română
BENEDEK, Zoltan Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare 557-563 română
IERCOȘAN, Ana, IERCOȘAN, Neța Cutremure de pămînt în județul Satu Mare pînă la 1900 565-576 română
NEAGREAN, Gavril Contribuții micologice I. Județul Satu-Mare 577-595 română
KARACSONYI, Carol Cercetări asupra asociației Peucedano-festucetum pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României 597-608 română
GERGELY, I., RAȚIU, O. Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) 609-655 română
IERCOȘAN, Neța Două topoare de luptă din piatra șlefuită descoperite în județul Satu Mare 657-660 română
RADU, Maximilian Respaurarea unei atrme turcești din secolul al XVII-lea 661-664 română
POP, Maria, POP, Nicolae Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu (Contribuții la istoricul comunei Apa) 665-676 română
LAZIN, Gheorghe, LAZIN, Marilena Moneda antică în vestul și nord-vestul României - Sașianu A. 677-680 română
NICOARĂ, Toader Constituirea statelor feudale românești 681-683 română
NICOARĂ, Simona Geneza revoluției române de la 1848 - Platon Gh. 685-687 română
ALMASI, Tibor Șase decenii de artă plastică militantă - Toca M. 689-690 română
CRĂCIUN, Cornel Pictura germană între gotic și renaștere - Guy Marica V. 691693 română