Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
POP, Speranța Considerații privind un posibil atelier neo-eneolitic de prelucrat piese mici de obsidian de la Tășad (jud. Bihor) .9-14 română
IERCOȘAN, Neța, LAZIN, Gheorghe Topoare eneolitice descoperite în județul Satu Mare 15-25 română
NEMETI, Janos Cîteva considerații privind descoperirile funerare din epoca bronzului din nord-vestul României 27-55 română
LAZIN, Gheorghe Un topor de luptă cu disc și spin descoperit la Noroieni (comuna Lazuri, județul Satu Mare) 57-60 română
NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din epoca Latene de la Ciumești (com. Sanislău, jud. Satu Mare) 61-69 română
STANCIU, Ioan Vestigii medievale timpurii din județul Satu Mare 71-91 română
DIACONESCU, Marius Colonizarea rutenilor în Maramureș în sec. XV-XVI 93-98 română
BALOGH, Bela Regulamentele sătești din Dabolț 99-110 maghiară
GLUCK, Eugen Noi contribuții privind răscoala populară din 1784 în presa din Germania 111-118 română
GLUCK, Eugen Contrubuții cu privire la biografia lui Samuil Micu-Clain și Petru Maior 119-140 română
DULGĂU, Bujor Fragmente dintr-o cronică sătmăreană. Criza orientală (1875-1878) 141-144 română
CIUBOTĂ, Viorel Cooperația și sistemul bancar românesc în județul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 145-162 română
PORUMBĂCEAN, Claudiu Figuri ilustre satmărene (I) Mihai Popovici (1879-1953) 163-167 română
ERDELI LIVIU, Gheorghe Industria morăritului între 1867-1918 în municipiul Satu Mare 169-212 română
PORUMBĂCEAN, Claudiu Figuri ilustre satmărene (II) Dr. Titu Demian (1896-1958) 213-218 română
GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la inrtegrarea evreilor din Transilvania în viața politică și religioasă a României (1918-1922) 219-228 română
CUCUIET, Lucian Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
DĂRĂBAN, Dorin Contextul istoric și începutul prigoanei împotriva șvabilor 233-243 română
BODEA, Crina Eliberarea preoților greco-catolici din închisorile comuniste 245-247 română
DĂRĂBAN, Dorin Repere metodologice. Istoria imediară - istoria orală între teoria și metoda istorică 249-255 română
CZIRA, Vasile, KISS, Imola O valoroasă armă de vînătoare confecționată șa Satu Mare în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
CZIRA, Vasile, KISS, Imola Apusul unei meserii. Ultimul armurier al Sătmarului 265-268 română
BURA, Laszlo A jezsuitak Szarmaron (Szarmarban) 269-282 maghiară
BURA, Laszlo A szatmarnemeti Romai Katolikus Puspoki Liceum (1804-1852) 283-304 maghiară
DUMITRAȘCU, Sever Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) 303-323 română
KONYA, Laszlo A szatmari Evabgelikus-reformatus Felsobb Leanakola es Tanitono-Kepzointezet jegyzokonyvei 1903-1909 325-335 maghiară
ANTONESCU, Nae Bibliografia periodicelor românești satmărene (V) 337-339 română
OLTEAN, Daniela Sărbătorile anului și vîrstele omului 341-345 română
DRĂGOESCU, Ion Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
HAIDUC, Gheorghe Bolile umane și medicina populară din zona Oașului 357-373 română
DULGĂU, Bujor, KISS, Imola Comori de artă religioasă. Potirul gotic din Apa 375-384 română
KISS, Imola O piesă de excepție din colecția Muzeului județean Satu Mare 385-396 română
MICLĂUȘ, Doina Henri Catargi în sălile Muzeului de Artă Satu Mare 397-401 română
ERDOS, Iudith Comemorarea a 80 de ani de la nașterea graficianului Paul Erdos (1916-1987) 403-406 română
MICLĂUȘ, Doina Organizarea depozitului de artă 407-408 română
FAZEKAS, Lorand Situația actuală a Galliformelor în județul Satu Mare 409-416 română
SZABO, Andrei Biotipuri relictare din județul Satu.Mare. Rariștea cu ariniș băltit de la Mujdeni 417-421 română
SZABO, Iuliu Specii rare de fluturi (Lepidoptera) din județul Satu Mare 423-425 română
SZABO, Iuliu Fluturi de zi (Rhapalocera) din județul Satu Mare după cercetările autorului din 1972 pînă în prezent 427-431 română
ROGOJINĂ, Mariana Despre completarea obiectelor arheologice 433-445 română
PUSKAS, Eva Restaurarea unui cărucior miniatură aparținînd culturii Otomani 447-449 română
POPESCU, Lidia Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea 451-455 română
NEMETI, Janos Ținuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. - IV e.n. (perioada Latene și romană) - Korogorosko Vjaceslav 457-461 română