Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IACOȘ, Ion Privire istorică asupra activității P.C.R. Satu Mare în perioada interbelică .7-17 română
BADER, Tiberiu Contribuții la cunoașterea istoriei orașului Satu Mare. Descoperiri arheologice - (I) 19-45 română
NANASI, Zoltan Un mormînt celtic cu inventar deosebit descoperit la Curtuiușeni 47-50 română
DUMITRAȘCU, Sever Noi considerații asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României 51-59 română
LAZIN, Gheorghe Cercetări arheologice în sudul județului Satu Mare (zona Tășnad) - I 61-75 română
BACÎRU, Livia Stampe medievale reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în colecțiile bibliotecii Academiei 77-86 română
LAZIN, Gheorghe, URSU, Viorica Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoprit la Tirșolț 87-96 română
PLOIEȘTEANU, Grigore Vasile Lucaciu și George Barițiu sau continuitatea luptei pentru drepturi naționale a românilor transilvăneni 97-109 română
ANTONESCU, Nae Revista "Familia" și părțile satmărene (I) (1865-1884) 111-120 română
BUNTA, Petru Luptele revoluționare ale maselor muncitoare sătmărene în anii 1930-1933 121-139 română
BABICI, Ion Manifestări internaționaliste ale sătmărenilor în perioada dintre cele două războaie mondiale 141-147 română
GERGELY, Ladislau Din lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari din conducerea P.C.R. în perioada interbelică 149-155 română
INOAN, Mihai Acțiunile militare pentru eliberarea orașului Satu-Mare și a împrejurimilor sale, octombrie 1944 157-163 română
IURAȘCIUC, Ivan., ȘAINELIC, S. Monumente de arhitectură populară: bisericile de lemn din zona Codru 165-204 română
TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea șurilor din Transilvania 205-220 română
IURAȘCIUC, Ivan Obiecte ceramice de capacitate din centru de olărit Vama 221-230 română
KARACSONYI, Carol Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Cîmpia Nirului 231-246 română
BOB, Dorin Cîteva specii de lepidoptere colectate din fauna județului Satu Mare 247-264 română
URSU, Viorica Aspecte locale ale istoriei agrare prezentate în expozițiile muzeului din Satu Mare 265-269 română
ERDOS, Iudita Expoziția de grafică militantă Aurel Popp 271-275 română
VANCEA, Ernest Curățirea și conservarea unor tezaure monetare din argint descoperite în județul Satu Mare 277-280 română