Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IACOȘ, Ion Mișcarea muncitorească din județul Satu Mare în anii avîntului revoluționar (1918-1921) .5-33 română
BITIRI, Maria Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
DUMITRAȘCU, Sever Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
ORDENTLICH, Ivan Contribuția spăturilor arheologice de pe "Dealul Vida" (comuna Sălacea, județul Bihor) la cunoașterea culturii Otomani (1) 63-84 română
BADER, Tiberiu Apărătorul de braț în bazinul carpato-danubian 85-100 română
KACSO, Carol, MACREA, Mihail Depozitul de bronzuri de la Bătarci 101-120 română
NEMETI, Janos Necropola hallstattiană de la Sanislău 121-149 română
ZIRRA, Vlad Noi necropole celtice în nord-vestul României (cimitirele birituale de la Sanislău și Dindești) 151-205 română
WINKLER, Judita Despre tezaurul descoperit la "Juncad" Sighetul Marmației în secolul XIX (?) 207-226 română
DUMITRAȘCU, Sever, NANASI, Zoltan Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
EGYED, A. Despre problema țărănească în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 237-254 română
BILȚ URSU, Viorica Din activitatea despărțămîntului sătmar al "Astrei" 255-269 română
BUNTA, Petru Mișcarea muncitorească din Satu Mare în anul 1029 271-288 română
DOGARU, Mihai, PINTEAN, Teodor Militanți ai mișcării muncitorești din România - Francisc Wolf-Boczor - (1906-1944) 289-309 română
IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară din zona etnografică Codru și obiectele decorative de interior 311-342 română
IURAȘCIUC, Ivan, LĂPTOIU, Negoiță Trei icoane pe lemn de la Apateu 343-349 română
LĂPTOIU, Negoiță Monumentul elocfinței: Vasile Lucaciu, de Cornel Medrea 351-363 română
CRISTEA, Vasile Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
KARACSONYI, Carol Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
CRISTEA, Vasile Teiul secular de la Cămărzana 387-394 română
ERDOS, Iudita Colecția de artă "Aurel Popp" a Muzeului din Satu Mare 395-399 română