Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BORDEA, Gheorghe Din lupta de rezistență antifascistă a populației județului Satu-Mare (1940 - 25 octombrie 1944) .5-24 română
BENEDEK, Zoltan Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
BITIRI, Maria, SOCOLAN, Aurel Așezarea paleolitică de la Turulung și locul ei în Paleoliticul din N-V-ul României 35-39 română
DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
KACSO, Carol Morminte din perioada de tranziție spre epoca bronzului de la Ciumești 49-56 română
NEMETI, Janos Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
BADER, Tiberiu Depozitul de bronzuri de la Domănești 73-84 română
NANASI, Zoltan Morminte hallstattiene tîrzii de la Curtuișeni 85-90 română
FERENCZI, Istvan Cu privire la apărarea hotarului de nord al provinciei Dacia 91-110 română
LAZIN, Gheorghe Circulația monetară în nord-vestul României (sec. II-IV) 111-120 română
NEMETI, Janos Un mormînt din secolul V descoperit la satul Ghenci, comuna Căuș 121-124 română
BURAI, B. Despre cetatea de tip italian din Satu Mare 125-148 română
URSU, Viorica Lupta populației din județul Satu-Mare pentru Unire 149-158 română
BUNTA, Petru Date privind istoria mișcării muncitorești din Satu Mare (1923-1928) 159-177 română
IURAȘCIUC, Ivan Contribuții la studiul alimentației populare din județul Satu Mare 179-186 română
ANDRON, Ioniță O colecție de artă populară 187-201 română
TOTH, Adalbert Metode în cercetarea tipologică și stilistică a arhitecturii populare 203-219 română
LĂPTOIU, Negoiță O viguroasă personalitate a vieții artistice românești: sătmăreanul Aurel Popp 221-229 română
IURAȘCIUC, I., URSU, I. Din corespondența inedită N. Toniza - E. Isac, A. Popp 232-240 română