Biharea, X, anul 1982, seria 1979-1980

  • Anul publicației: 1982
  • Publicată de: Muzeului Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Biharea
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GOȚIA, Ioan Probleme ale evoluției croiurilor. Geneza și evoluția croiului orizontal în spațiul european .7- română
BORCEA, Liviu Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea 51- română
TOȘA, Ioan Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României 59- română
GOINA, Florica Elemente de păstorit tradițional în Padiș 83- română
COVACI, Veronica Din trecutul sericiculturii în Bihor 89- română
COLȚEA, Dumitru Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru 97- română
CHIRIAC, Aurel Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor 109- română
MOZES, Tereza Considerații privind istoricului olăritului din Oradea 127- română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor 157- română
SIMU, Constanța Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române 199- română
MAROSSY, Ana Contribuții la cunoașterea medicinei populare din satul Poleni de Jos, comuna Buntești (județul Bihor) 209- română
MAROSSY, Ana Considerașii privind practica nașterii pe pămînt 213- română
MUDURA, Gheorghe Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice 219- română
FAUR, Viorel, ȘTEFĂNESCU, Barbu Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 229- română
GUI, Iosif Sancționarea moravurilor sociale în colecția de chiuituri și strigături a lui Vasile Sala 267- română
DUMITRESCU, Mircea Expoziția generală română din 1906. Aspecte etnografice 273- română
MARTIN SILAGHI, Ana Grafica lui Iosif Iser în Colecția Muzeului Țării Crișurilor 315- română
ROȘU, Aurel Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică 327- română
TOCA, Mircea Arta plastică în revista "Aurora" din Oradea 335- română
IONESCU, Adrian-Silvan Prolegomene la un muzeu al istoriei și artei costumului urban 353- română
CHIRIAC, Aurel Zona etnografică Meseș - Goia I. 373- română
Toth Susana (1943-1982) 377- română
ZINTZ, Maria Pictori de avangardă în colecțiaa Muzeului Țării Crișurilor 389- română