Biharea, XXI, anul 1994

  • Anul publicației: 1994
  • Publicată de: Muzeului Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Biharea
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CHIRIAC, Aurel Secția de Etnografie - 30 .9-12 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor între 1974-1990 13-20 română
ILIEȘ, Alexandru Harta etnică a județului Bihor, conform recensămîntului din 1992 21-26 română
MOZES, Tereza Contribuții la cunoașterea arhitecturii populare din Valea Ierului 27-41 română
GOȚIA, Ioan Etape ale procesului de integrare spațială păstorit-cultivarea plantelor în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei. Implicații tipologice 43-69 română
BUCȘE, Maria Tradiții ale extracției aurifere în Bihor - argumente de străveche civilizație românească - 71-86 română
GOMAN, Ioan Modalități de comunicare interumană în satul tradițional bihorean 87-107 română
PĂDUREANU, Dominuț Nedeile carpatice românești - dovezi incontestabile ale originalității, unității și continuității spiritualității noastre populare (cu referiri speciale la "Tîrgul de pe muntele Găina") 109-136 română
BALA, Simona "Lioara" 137-141 română
TODINCĂ, Vasile Folclor din Pădurenii Hunedoarei 143-148 română
RACOVIȚĂ, Emil Însemnări etnografice din Munții Apuseni 149-153 română
CRĂCIUN, Cornel Libertatea de creație. Considerații asupra raporturilor stabilite între artistul plastic, comanda socială a Statului și gustul public în deceniul al treilea al secolului XX 157-164 română
CRĂCIUN, Cornel Mijlocul de transport ca motiv în pictura românească 165-185 română
TAMAS, Alice Arta sticlăritului în Bihor. Studiu asupra stilisticii produselor de sticlă de la huta din Beliu 187-198 română
MARTIN SILAGHI, Ana Donația Nicolae Brana 199-212 română
CRISTEA, George On the African origin of Dionysos - Olt Hypothesis and New Arguments - A Pluridisciplinary Studyn of Dionysos 213-228 engleză
KORNOOUH, Claude De la voix des dieux a la voie des choses (du mithe a la science) 231-240 franceză
TODINCĂ, Vasile Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIC-lea) - Ștefănescu Barbu 243-345 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Muzeul Etnografic Brașov. Ghid 246-247 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu La Ceramique - Godea Ioan 345-346 română