Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII, anul 2005


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
NEAGU, Marian Silvia Marinescu Bîlcu și cercetarea arheologică .9-17 română
BORONEANȚ, Adina Early neolithic lithic industries (the Banat and Transylvania) 19-35 engleză
MIREA, Pavel Considerații asupra locuirii Starcevo-Criș din Sud-Vestul Munteniei 37-52 română
MAXIM, Zoia Snake symbolistic in the prehistory of the South-East Europe 53-61 engleză
BINDEA, Diana Zooarchaeloghical aspects regarding the economic life of pre-and proto-historical sites from Transylvania 63-84 engleză
BAILEY, Douglas Studying the Neolithic: An argument against generalization 85-96 engleză
SEFERIADES MICHEL, Louis Note shamanique: A propos du bucrane neolithique de Dikili Tash (Macedoine Orientale Grecque) 97-114 franceză
LUCA SABIN, Adrian New discoveries of the neolithic and aeneolithic fine ats at Miercurea Sibiului-Petriș, Tărtăria and Lumea Nouă 115-126 engleză
NAIDENOVA, Evghenia Characteristics and analogies in Vădastra pottery found South of the Danube 127-140 engleză
ANDREESCU, Radian-Romus Valea Teleormanului. Mediul și comunitățile umane în mileniul V a. Chr. 141-150 română
HAITĂ, Constantin Preliminary considerations of the sedimentological sondages performed at the neo-eneolithic tell Bordușani Popină 151-160 engleză
SLAVCHEV, Vladimir About the beginning of Gumelnița Culture in North-East of Balkan Peninsula 161-166 engleză
BĂLĂȘESCU, Adrian, MOISE, Dragoș, RADU, Valentin The palaeoeconomy of Gumelnița communities on the territory of Romania 167-206 engleză
TOMESCU, Alexandru Probing the seasonality signal in pollen spectra of eneolithic coprolites (Hîrșova-Tell, Constanța County, Southeast Romania) 207-221 engleză
MAILLE, Michel, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Outils et pieces en pierre portant des traces de faconnage et/ou d'utilisation decouverts a Luncavița (dep. De Tulcea) 223-261 franceză
PANDREA, Stănică, VERNESCU, Mirela Cîteva observații referitoare la raporturile dintre cultura Gumelnița și cultura Precucuteni 263-178 română
CHAPMAN, John Contextual archaeological and burnt house assemblages: categorial analysis of pottery from late neolithic Căscioarele, România 279-296 engleză
LAZĂR, Cătălin, SOFICARU, Andrei Considerații preliminare asupra unor oase umane descoperite în așezarea gumelnițeană de la Căscioarele-Ostrovel 297-316 română
BĂLĂȘESCU, Adrian, BEM, Cătălin A few considerations regarding an exceptional archaeologinal situation. Foundation pit of the settlement or occasional offering. (Bucșani, Giurgiu County, România) 317-336 engleză
HANSEN, Svend Eine tonerne rassel in sachldkrotengestalt aus Măgura Gorgana bei Pietrele, jud. Giurgiu 337-349 germană
LAZĂR, Cătălin, PARNIC, Valentin Considerații preliminare asupra plasticii antropomorfe de lut din nivelul Gumelnița B1 de la Măriuța - La Movilă 351-370 română
NEAGU, Marian Noi descoperiri în așezarea Gumelnița de la Căscioarele-Ostrovel 371-376 română
TERZIJSKA-IGNATOVA, Stoilka Newly found bone figurines at tel Yunatsite, Pazardzhik Region, Bulgaria 377-382 română
VOINEA, Valentina Gesturi și semnificații în arta gumelnițeană 383-398 română
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI CORNELIA, Magda Contribuții privind arhitectura neoliticului din Banat, Crișana și Transilvania 399-420 română
DOBRINESCU, Cătălin, HAITĂ, Constantin Așezări de tip cenușar din bronzul tîrziu în sud-estul României 421-428 română
MĂNDESCU, Dragoș Considerațions sur la chronologie relative et absolute de la necropole gete de profeseur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du Nord-Est) 429-440 franceză
BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Figurative representations on sarmațian and geto-dacian phalerae of 2nd-1st centuries B.C. 441-458 engleză
ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina Date despre locuirea medievală românească din castrul roman de la Poiana Flămînda, județul Teleorman 459-464 română